Archive for 23/02/2014

Nacompetitie voor Leids Damgenootschap

Het Leids Damgenootschap zal op 8 maart een beslissingswedstrijd moeten spelen om haar plaats in de Eerste Klasse van de landelijke damcompetitie veilig te stellen. Waar de concurrenten uit Amstelveen hun wedstrijd wisten te winnen, verloren de Leidenaren met 12-8 van Damclub Zaanstreek. Door dit resultaat eindigde LDG op de tiende plaats. Dat betekent een promotie/degradatiewedstrijd tegen een team uit dat tweede is geworden in de Tweede Klasse.

Zoals wel vaker dit seizoen, was het verlies van LDG niet echt nodig geweest, ook al is Zaanstreek in de breedte een sterker team. Edwin van Hofwegen verloor in een stand die waarschijnlijk remise was, doordat hij na een vrij eenvoudig zetje een schijf verloor.

Hans Kreder en Henk Mester speelden degelijke remises, waarna het tweede drama zich voltrok. Invaller Dick den Ouden nam in een veel betere, zo niet gewonnen stand een doorbraak naar dam, die evenwel eenvoudig kon worden weerlegd, waarna hij direct verloren stond.

Maurits Meijer bracht de hoop op een goed resultaat terug door een fraaie overwinning na een goed opgezette aanval op de lange vleugel van zijn tegenstander. Maar deze overwinning werd gevolgd door een derde tegenvaller. Hans Tangelder was erin geslaagd een schijf te winnen, maar hield daar een slechte stand aan over. Zó slecht dat hij uiteindelijk nog verloor.

Vervolgens verloor Harry Dekker, waarmee de stand op 10-4 in het voordeel van Zaanstrek kwam.

Het lukte Evert Bronstring aan bord twee zijn tegenstander stevig onder druk te krijgen, maar het sloeg niet door. Met zijn remise werd het verlies van LDG een feit. André van der Kwartel gaf dat verlies nog een draaglijk aanzien door een fraaie overwinning na een massieve aanval door het centrum.

Hein van Winkel mocht het genoegen smaken een reglementaire remise op te eisen. In een stand van drie stukken tegen één dam – vrijwel altijd een remise positie – bleef zijn tegenstander doorspelen. De reglementen voorzien erin dat de partij met één dam in zo’n situatie na een bepaald aantal zetten remise mag opeisen. Zo geschiedde. Maar het gaf wel een vreemd accent aan een verder zeer sportieve wedstrijd.

Winst Leids Damgenootschap

Het in degradatiegevaar verkerende Leids Damgenootschap heeft in de voorlaatste ronde van de damcompetitie een belangrijke overwinning geboekt. Het zwakke Westlandse Damcombinatie werd met maar liefst 16-4 verslagen. Het was de eerste overwinning van dit seizoen voor LDG.

De score werd al snel geopend door Edwin van Hofwegen die voor het eerst aan het eerste bord speelde. Binnen een half uur voerde hij een damcombinatie uit die hem uiteindelijk een schijf winst opleverde. In weer een half uur werd de schijfwinst omgezet in partijwinst.

Daarna duurde het lang voor de volgende score kon worden genoteerd, maar toen ging het ook snel. Evert Bronstring won overtuigend van de op papier sterkste speler van Westland, Hans Kolfoort behaalde een gemakkelijke overwinning, waarin hij zijn tegenstander volledig overspeelde. Datzelfde gold min of meer voor Hein van Winkel en Henk Meester die beide in het late middenspel hun tegenspelers overklasten.

De scoringsmachine van de Leidenaren kwam even tot stilstand door het verlies van Hans Kreder. Zijn tegenstander offerde een schijf en kon daarna met overmacht doorbreken naar dam. Hans verweerde zich nog zo goed mogelijk, maar verloor kansloos.

Het winnende punt werd binnen gebracht door Hans Tangelder. Het lukte hem in een zogeheten Roozenburg systeem zijn tegenstander te dwingen tot een ongunstige afruil, waarna hij een schijf won en – met enige moeite – de partij. Daarmee werd de stand op 12-2 gebracht in het voordeel van de Leidenaren en was de zege een feit.

Harry Dekker speelde daarna nog een zwaar bevochte remise. In een betere stand werd hij verrast door een doorbraakactie van zijn tegenstander die daar een dam voor drie schijven aan overhield. Harry kon ten koste van meerdere schijven uiteindelijk zelf ook doorbreken naar dam en daarna remise forceren.

Ook André van der Kwartel speelde remise in een partij met wisselende kansen. Hij mocht van geluk spreken dat een slordigheid in het middenspel niet scherp door zijn tegenstander werd tegengespeeld, anders zou hij zeker verloren hebben. Zoals het nu liep kreeg hij goede kansen, maar werden de remisegrenzen waarschijnlijk nergens overschreden.

Maurits Meijer sloot de wedstrijd af met een spectaculaire overwinning. Beide spelers leken absoluut geen zin te hebben om schijven te ruilen, waardoor er tot in het late middenspel een volle stand op het bord bleef staan. Uiteindelijk moet er dan toch een keer geruild gaan worden en in dat soort complexe standen is het dan vaak nauwelijks door te rekenen hoe al die ruilen uit gaan pakken. Er leek een slechtere stand voor Maurits uit te komen, maar hij wist een damzet op het bord te toveren die na enkele zetten resulteerde in een gewonnen eindspel.

Het Leids Damgenootschap staat nu gedeeld tiende, maar op bordpunten negende. De tiende plaats betekent nacompetitie, de negende plaats betekent behoud voor de Eerste Klasse. Met nog één ronde te gaan wordt het bloedstollend spannend.