Archive for 26/02/2018

LDG sluit competitie af met overwinning

Verslag: André van der Kwartel

Het tiental van LDG heeft het seizoen 2017-2018 afgesloten met een ruime overwinning (13-7) op Middelburg. Met die overwinning eindigde het tiental met 10 wedstrijdpunten op de zevende plaats.

LDG kwam op voorsprong door een snelle overwinning van Hans Tangelder.

KoppejanTangelder

Wim Koppejan – Hans Tangelder

Stand na de 20e zet van zwart. 31-26 houdt de stand gelijk, maar wit speelde: 46-41? (24-29), 38-33 [Wat anders?] (29×38), 42×33 (23-29!), 33×24 (18-22), 27×18 (13×44), 24×2 (21-26), 50×39 (26×46). [Er is een situatie ontstaan waarin beide partijen een dam en negen schijven hebben, maar zwart dreigt twee schijven te slaan en de witte dam te vangen. Na lang nadenken vervolgde wit met:] 2-24 (46×44!), 49×40 (14-20), 25×14 (9×29) en wit gaf op.

Edwin van Hofwegen verhoogde de voorsprong met een overwinning na een complexe partij. De cruciale fase deed zich voor na de 17e zet van wit.

KasseHofwegen

Daaf Kasse – Edwin van Hofwegen

Zwart staat tijdelijk een schijf achter en had hier (7-11) moeten spelen. Een plausibel verloop is dan 42-38 (12-17), 27-21 (16×27), 32×12 (8×28), met voordeel voor zwart. Het spelverloop was: (5-10?), 42-38 (7-11), 47-42 (15-20), 46-41?? [Hiermee geeft wit zijn voordeel weg. Veel beter was 40-34 (10-15), 44-40.] Spelverloop: (10-15), 39-34 (24-29), 44-39 (20-24), 49-44 (14-20), 25×14 (19×10), 30×28 (29-33), 38×29 (16-21), 27×7 (18×49), 7×18 (13×24) en zwart won.

Jack van der Plas bracht de score op 5-1, maar met iets meer scherpte had dat 6-0 kunnen zijn.

NieuwenhuizenPlas

Piet Nieuwenhuijzen – Jack van der Plas

Spelverloop: 34-30? (19-23?). Beide spelers overzien: (21-26!). Nu is 38-32 verhinderd door (28×37), 31×42 (14-20). Dus wit moet wel 31-27 (22×31), 36×27 (28-32) en zwart wint een schijf.

Hans Kreder bracht de stand op 7-1. Dat ging vrij gemakkelijk, maar zijn tegenstander had het hem ook lastiger kunnen maken.

KrederEenennaam

Hans Kreder – Ruud van Eenennaam

Na (12-18), 20-15 (9-14) brak wit door naar dam en zwart gaf op. Zwart had zich iets taaier kunnen verdedigen met: (9-14), 20×7 (8-12), 7×18 (17-22), 18×27 (21×34). Het zou waarschijnlijk niet veel aan de uitslag hebben veranderd.

Evert Bronstring liet zich mede leiden door de ruime voorsprong van LDG en gaf remise in een stand waarin zo op het oog nog wel wat te spelen viel. Evert gaf zelf een mogelijke spelgang aan die hij later weer gedeeltelijk corrigeerde. Ik laat hem hier toch zien, omdat er enkele leerzame wendingen in zitten die typisch zijn voor klassieke standen. In de volgende diagramstand werd na de 40e zet van zwart remise gegeven.

BronstringGoedHart

Evert Bronstring – Bram Goedhart

Evert gaf het volgende mogelijke vervolg aan:

41. 34-30  (7-11)  42. 39-34  (11-17)  43. 48-43  (17-21)  [Dit is de eerste fout in de suggestie van Evert, Zwart kan spelen: (24-29). Wit moet nu wel reageren met 30-24, want op 43-39 (29×40), 35×44 volgt (16-21) en (18-22). Na 30-24 (19×48), 28×10 (48×22) ziet het er wel erg slecht uit voor wit. Verder verloop van de variant:

44. 28-22  (24-29) [Hier is voor zwart ook mogelijk: (12-17), 22×11 (16×7), 27×16 (18-22) met gelijk spel. ] Verder verloop variant:

45. 43-39  (29×40)  46. 35×44  (23-29)  47. 39-33  (18-23)  48. 33×24  (12-18) 49. 24-20 [En hier kan wit winnen door het verassende 44-39.]

Gezien de opmerking bij de 43e zet zou je kunnen denken dat wit in de diagramstand verloren staat, maar dat is niet zo. Er is sprake van een min of meer gedwongen remise-afwikkeling: 48-43 (7-11), 39-33 (24-30), 35×24 (19×48), 28×6 (48×39), 6-1 (39-33), 1×10 (33×47) =.

Peter van den Berg speelde remise na een klassieke partij, waarover nauwelijks opvallende momenten zijn te signaleren. Maurits Meijer bracht met een remise de stand op 10-4. Hoewel die partij volstrekt geen klassiek karakter had, leverde hij ook geen opmerkelijke momenten op.

Ook Arend van Beelen speelde remise maar kreeg daarbij wel wat hulp van zijn tegenstander.

BeelenRietsema

Arend van Beelen – Patrick Rietsema

Na (11-16) had wit nog heel wat moeite moeten doen om remise te maken. Zwart speelde echter (12-18!?) 26-21 (7-12), 21-16 (33-39), 16×7 (12×1) [Misschien had zwart erop gerekend dat hij nu winnend (39×48) zou kunnen slaan, maar dan volgt 37-32! (28×37), 7-1.] 43-38 (39×30), 35×24 en remise gegeven.

Bij de stand 11-5 in het voordeel van LDG kon Middelburg tegenscoren dank zij een black-out van mij in de opening. Ik liet een één-om-twee dreiging open staan en kon vanaf de 11e zet met een schijf minder doorspelen. Dat hield ik toch nog vol tot de 66e zet, maar ik heb helaas nergens een serieuze kans op remise weten te creëren.

Harry Dekker bracht de eindstand op 13-7.

DekkerHollander

Harry Dekker – Arie den Hollander

Stand na de 57e zet van wit. (28-32??). [Zwart had hier nog remise kunnen maken door (28-33).] 31-27 (32×21), 16×27 (23-28), 34-29! (19-23?) [Dit leidt direct tot verlies. Zwart had zich nog wat taaier kunnen verdedigen met (4-9). Vanwege de dreiging (18-23) speelt wit 27-22 (28×17), 29-23. Dit leidt tot een overmachtseindspel voor wit.] 15-10 (23×25), 10-5 (25-30), 5×46 en zwart gaf op.

Zestal sluit competitie af met verlies

(verslag van André van der Kwartel)

In de laatste ronde van de provinciale hoofdklasse competitie heeft het zestal van LDG met 5-7 verloren van Van Stigt Thans uit Schiedam. Na afloop van deze wedstrijd bestond bij enkele spelers – ook van Van Stigt Thans – het gevoel dat er voor LDG meer in had gezeten dan deze kleine nederlaag. Een nadere analyse van de gespeelde partijen maakt duidelijk dat dit gevoel niet terecht is.

De uitslagenreeks werd geopend met een remise van Dick den Ouden. In deze partij deed zich voor mij als toeschouwer een aardig fragment voor.

MichielDick

Michiel Torn – Dick den Ouden

Wit speelde 22-18 (13×22), 32-28 (23×32), 38×7 (1×12), 30-25. De witspeler straalde uit dat hij het nu wel voor elkaar had, maar de teleurstelling volgde snel: (9-13!). De aanval op schijf 24 wordt onschadelijk gemaakt en enkele zetten later werd remise overeengekomen.

De volgende remise kwam op naam van Evert Bronstring. Door sommigen werd gedacht dat hij in een kansrijke positie te vroeg remise had gegeven en misschien hadden ze daar wel gelijk in. Het gaat om de volgende stand na de 56e zet van wit:

PeterEvert

Peter van der Stap – Evert Bronstring

In deze stand werd remise gegeven. Maar met drie schijven méér had zwart misschien toch nog wat kunnen proberen. Er lijken na (27-32) voor wit twee opties te zijn: 34-29 en 4-15. Van beide mogelijkheden een impressie: 34-29 (37-42), 29-23 (32-37), 23×41 (42-48). Dit lijkt toch wel kansrijk voor zwart te zijn. De tweede variant: 4-15 (16-21), 15-29 (21-26), 36-31 (37-41), 31-27 (32×21), 29-23. Dit lijkt wel tot remise te leiden. Voer voor de eindspel puzzelaars!

Ik mocht zelf na een goede partij de derde remise opeisen. Een mogelijk gemiste kans uit deze partij:

andreeKees

André van der Kwartel – Kees Romijn

Na de partij verklaarde de zwartspeler dat hij na 23-18 (12×23), 29×18 (13×22), 24-20 (15×24), 34-29 (24×33), 39×17 direct zou hebben opgegeven. Zwart is immers gedwongen tot (16-21), 17×26, waarna schijf 27 verloren gaat. In de partij speelde ik 43-38 met het plan om na (16-21?) deze afwikkeling wel te nemen. Beetje dom dat ik niet heb gezien dat dezelfde afwikkeling al in de diagramstand effectief mogelijk was. Na 43-38 speelde zwart echter (12-17) en de partij liep later remise.

Het is overigens de vraag of de inschatting van de zwartspeler terecht is. Na de genoemde zetten geeft de computer de volgende variant aan: (14-20), 42-38 (20-24), 37-32 (24-29), 32×21 (25-30) Het lijkt voorlopig nog geen gelopen race.

Casper Remeijer was verantwoordelijk voor de enige verliespartij van LDG. Het cruciale moment deed zich voor op de 37e zet van wit.

CasperFrits

Casper Remeijer – Frits Luteijn

Wit kan hier de stand gelijk houden met 31-26. Bijvoorbeeld (21-27), 26-21 (27-31). 37×26 (16×27), 38-32, enz. Maar wit speelde 38-32? (18-22!). Wit zit in ernstige problemen. Er dreigt (21-27) en op 31-26 volgt (22-27). Wit speelde 32-28, maar daarop volgde: (19-23), 28×26 (23-29), 34×23 (25×45). Deze doorbraak naar dam kwam wit niet meer te boven, hoewel het erop lijkt dat wit in het verdere afspel door een slordigheid van zwart op één moment nog remisekansen heeft gehad, Het gaat om het volgende moment:

CasperFrits2

Casper Remeijer – Frits Luteijn

Stand na de 50e zet van zwart. Wit aan zet speelde hier 41-36? Waarschijnlijk zou 22-18 tot remise hebben geleid. De computer komt nu met (2-35), 27-22 (35-19), waarna wit kan doorlopen naar dam en remise wel zeker is. In plaats van (35-19) gaf Casper zelf aan: (15-20), maar dan volgt 41-37, waarmee wit de dreiging 39-33 en 37-32 in de stand brengt. Het is niet duidelijk hoe zwart dan nog zou kunnen winnen.

De vierde remise werd behaald door Jan van der Star. Maar daarmee kreeg hij eigenlijk te veel.

TonJan

Jan van der Star – Ton Burgerhout

Zwart is aan zet en meestal geldt in dit soort macro-eindspelen dat zo snel mogelijk een tweede dam moet worden gehaald. Dus bijvoorbeeld (34-39), 26-37 (39-43), 37×5 (43-49). Misschien vertrouwde zwart dit niet of dacht hij sneller te winnen. In ieder geval speelde hij (14-20), 25×14 (34-40), 35×44 (50×10). Maar nu kan wit het remise houden: 26-31 (10-28), 31-36 (28-17), 36-47. Zwart probeerde nog (17-21), 27-22 (21-8), 47-38 en zag zes zetten later af van verdere winstpogingen.

Ten slotte speelde ook Frank Eektimmerman remise. Hij heeft een volle schijf vóór gestaan, maar volgens de computeranalyse hij had al in een vroeg stadium anders moeten spelen om die schijfwinst te verzilveren.

GuidoFrank

Guido van den Berg – Frank Eektimmerman

Stand na de 48e zet van wit. Zwart kiest voor (6-11), 30-24 (11-17), 31-27×27. Na (6-11) zakt de waardering voor de stand van 0.72 voor zwart naar 0.27.

Zwart behoudt zijn kansen met (16-21), 26×17 (22×11), maar het blijft een lastig eindspel.

Zware nederlaag LDG

Verslag André van der Kwartel

In de voorlaatste ronde van de competitie heeft het Leids Damgenootschap zijn grootste nederlaag in twee jaar geleden. Damclub Dordrecht was met 15-5 te sterk voor de Leidenaren. Behalve het gegeven dat LDG met maar liefst vier invallers moest aantreden, valt op zo’n uitslag weinig af te dingen. Sterker nog: de uitslag had ook gemakkelijk 16-4, 17-3 en zelfs 18-2 kunnen zijn.

Dordrecht opende de score met de verliespartij van Maurits Meijer.

ArieMaurits

Arie van de Weteringh Azn. – Maurits Meijer

Maurits kwam op de onzalige gedachte om (13-18??) te spelen. Natuurlijk volgde toen 27-22 (17×46), 38-32 (46×28), 33×4. Na nog enkele zetten gaf zwart op.

Er volgden twee kleurloze remises van respectievelijk Evert Bronstring en uw verslaggever.

Door het verlies van teamleider Harry Dekker kwam de stand op 6-2 in het voordeel van Dordrecht. Harry kwam in een slechte korte vleugel opsluiting terecht en verloor min of meer kansloos. Er deed zich in deze partij een aardige gemiste kans voor:

HarryJan

Harry Dekker – Jan van den Hooff

Spelverloop: 33-28?? (6-11??). Beide spelers overzien: (19-23!), 28×19 (24-29), 34×23 (25×34), 40×29 (18×42) dan wel 30×19 (23×21).

Invaller Henk Meester verloor na een totaal mislukte omsingeling. De tweede invaller Peter van den Berg haalde de derde remise binnen, maar dat had ook slechter uit kunnen pakken.

PeterBert

Peter van den Berg – Bert Baars

Spelverloop 37-32? (17-22?). Beide spelers overzien hier een verrassende damzet voor zwart: (18-22), 27×7 (8-12), 7×18 (13×33), 39×28 en de verrassing is: geen dam naar 48 of 50, maar naar 46: (17-22), 28×17 (24-29), 34×23 (19×46). Een plausibel vervolg is: 17-12 (3-8), 12×3 (9-13), 3×20 (15×24). Dit lijkt wel gewonnen voor zwart.

Ook de derde invaller, Dick den Ouden, bracht een remise binnen, maar ook die partij had slechter af kunnen lopen.

JoopDick

Joop Roedolph – Dick den Ouden

Dick was op de 32e zet op vrij simpele wijze een schijf achter gekomen, maar had geen zin zich zo maar gewonnen te geven. En inderdaad: in de diagramstand geeft wit de winst uit handen: 38-33!? (25-30!!). Dick grijpt zijn kans. Zwart kan niet meer van een doorbraak naar dam worden afgehouden. Het spelverloop was: 44-40 (30-35), 40-34 (24-30), enz. In de diagramstand kan wit winnen door 37-32! Op (19-24) volgt 42-37 en de zwarte schijf wordt altijd afgeruild. Op (25-30) volgt ook 42-37 (30-35), 38-33, enz.

Tegenover deze mazzeltjes aan LDG-zijde was ook een pechgeval te zien. De vierde invaller, Arend van Beelen, speelde een goede partij tegen een van de sterkste spelers van Dordrecht, maar helaas voor hem: op het moment dat hij moeiteloos remise kon maken, trapte hij toch nog in een rasechte schwindle.

ArendAnton

Arend van Beelen – Anton Kosior

Arend speelde hier 28-22 en min of meer à tempo speelde zwart (24-29). Als wit nu 22×13 slaat, wordt de stand moeiteloos remise. Maar Arend dacht slim te zijn en sloeg 33×24?? Na (25-30), 22×13 (30×8) kon hij opgeven.

Edwin van Hofwegen speelde een partij waarin hij constant achter de feiten aan liep. Hij bracht het nog tot een nadelig eindspel dat uiteindelijk verloren ging.

Hans Kreder had eigenlijk moeten verliezen, maar wist zich wonderbaarlijk te redden.

HansFred

Fred Roedolph – Hans Kreder

In de diagramstand kan wit de partij min of meer uitmaken met 31-26. Wit dreigt nu met 17-12 en 28-23, dus moet zwart weer minstens één schijf offeren. Wit speelde echter 14-10? (45-34), 10-4?? En nu volgde het verrassende (13-19!), 4×22 (34-23!!). Wit investeerde veel tijd, maar kwam niet verder dan: 17-11 (23×26), 22-28 (6×17), 28×6 (26-31) en remise gegeven.

Nipt verlies zestal tegen Den Haag

Verslag: André van der Kwartel

Het zestal van LDG heeft in de voorlaatste ronde van de provinciale Hoofdklasse met het kleinst mogelijke verschil verloren van damclub Den Haag na een wedstrijd waarin LDG lang op winst leek af te gaan.

Casper Remeijer won snel en deed dat met een prachtige slagzet.


Gerard de Groot – Casper Remeijer

Het diagram geeft de stand na de 30e zet van wit. Zwart maakte de partij uit met: (22-28), 33×22 (17×28), 31×33 (10-15), 38×27 (24-29), en wit liet zich de rest [33×24 (14-20), 25×14 (9×47)] niet meer bewijzen. Overigens is het aanbieden van de keuzeslag met (22-28) onnodig complicerend. Direct (24-29) en (22-28) had ook gekund.

Hans Tangelder verloor nadat hij in een gelijkwaardige stand volstrekt onnodig een schijf had weggegeven.
Vervolgens speelde Evert Bronstring remise. Hij had een groot deel van de partij nadeel, maar hij miste ook een schijfwinst.


Evert Bronstring – Jeroen Kos

(3-9??), 49-43?? Beide spelers overzien: 27-22 (18×27), 26-21 (17×26), 35-30 (24×35), 37-31 (26×37), 42×15.

Het zestal van LDG kwam weer opnieuw aan de leiding door een overwinning van Hans Kreder.


Hans Kreder – Harry Zandvliet

Stand na de 39e zet van wit. Zwart kan hier de stand nog gelijk houden door (7-12). Voor de hand ligt nu voor de witspeler 28-23 (eventueel voorafgegaan door 34-29), maar dan zorgt de actie (21-27) en (13-18) voor gelijk spel. Zwart speelde echter (10-14??) 37-31! (26×37), 42×31. Zwart zit in onoverkomelijke problemen. (21-27), (21-26) en (7-12) zijn verhinderd en er dreigt 27-22. Zwart speelde in arren moede (24-29) en verloor door tijdsoverschrijding.

Het zag er op dat moment goed uit voor LDG. Harry Dekker en Frank Eektimmerman stonden gelijkwaardig en met twee remises zou de winst binnen zijn. Maar beide partijen gingen onverwachts verloren.


Roy Bidesi – Harry Dekker

De zwartspeler kan hier simpel remise maken door (19-24) en (22-27). Spelverloop: (10-14?), 31-27 (22×31), 26×37 (14-20), 25×14 (19×10), 37-31 (10-14), 31-27 (14-20), 35-30 (13-19), 30-25 en hier miste zwart het verrassende (23-28), 25×12 (28×37). Met alle witte schijven midden op het bord moet dat gemakkelijk remise zijn te houden. Zwart speelde echter (19-24) en verloor kansloos.

Ten slotte verloor ook Frank Eektimmerman. Hij had een groot deel van de partij onder druk gestaan en twee zwakkere zetten in het late middenspel brachten hem in een verloren positie.

De Singel wint damtoernooi voor Leidse basisscholen

Verslag: André van der Kwartel

Verslag schooldammen 2018-02 foto

Op woensdag 7 februari werd in de aula van het Da Vinci College aan de Noachstraat het jaarlijkse damtoernooi voor basisscholen verspeeld. Dit toernooi werd zoals gebruikelijk georganiseerd door de Leidse Schoolsportcommissie in samenwerking met het Leids Damgenootschap.
Enigszins tot teleurstelling van de organisatoren hadden zich slechts vier basisscholen voor dit toernooi ingeschreven. Maar deze vier scholen brachten met elkaar wel tien teams van vier kinderen op de been. De basisscholen Joppensz en Lucas van Leyden leverden ieder drie teams, De Singel en de Teldersschool ieder twee.

Er werd door de deelnemers met veel inzet en enthousiasme gespeeld. Er werd gespeeld over negen rondes en ieder team kon per ronde maximaal acht punten verdienen (vier overwinningen). Het eerste team van De Singel ging voortvarend van start, maar halverwege het toernooi werden de verschillen tussen de teams kleiner en kleiner en begon de spanning onder de deelnemers duidelijk toe te nemen. In de laatste rondes herstelde De Singel 1 zich weer, waardoor dit team uiteindelijk terecht de eerste prijs kreeg uitgereikt uit handen van Maurits Meijer, voorzitter van het Leids Damgenootschap. Dit team mag nu, tezamen met de nummer twee (Lucas van Leyden 1), uitkomen in het provinciaal kampioenschap voor basisscholen.

De volledige uitslag:
1. De Singel 1, 48 punten
2. Lucas van Leyden 1 (46)
3. Joppensz 2 (40)
4. Joppensz 1 (39)
5. Teldersschool 1 (39)
6. Lucas van Leyden 2 (36)
7. Lucas van Leyden 3 (33)
8. Joppensz 3 (30)
9. Teldersschool 2 (27)
10. De Singel 2 (22)