Archive for 25/01/2018

Tiental LDG speelt zich veilig

Verslag: André van der Kwartel

Met een 10-10 gelijkspel tegen de Haarlemse Damclub heeft het tiental van het Leids Damgenootschap zich verzekerd van een hernieuwd verblijf in de Eerste Klasse van de landelijke competitie. Op voorhand zou teamleider Harry Dekker hebben getekend voor een gelijkspel tegen Haarlem, maar zoals de wedstrijd zich ontwikkelde, was er na afloop toch sprake van enige teleurstelling.

Het was een enerverende wedstrijd, waarin LDG al vroeg op voorsprong kwam, maar toen drie partijen vrijwel tegelijkertijd door LDG-ers werden verloren, leek een grote nederlaag onafwendbaar. De Leidenaren vochten zich echter terug tot een gelijke stand (9-9). Op dat moment had de laatste speler, Edwin van Hofwegen, een gewonnen stand al laten verwateren tot een complex eindspel dat waarschijnlijk al geen winst meer bevatte. Hij speelde nog geruime tijd door, maar moest uiteindelijk in remise berusten.

Ik mocht zelf de score openen, maar daar zat wel een smetje aan….

SmitKwartel

Paul Smit – André van der Kwartel

De witspeler maakte zich zorgen over de ontwikkeling van zijn lange vleugel. Daarom speelde hij hier 27-22 (12-18), 32-27 (21×32), 38×27 (14-19!) en wit gaf op. Een aardige overwinning, ware het niet dat ik na 27-22 natuurlijk ook direct (14-19) en (12-18) had kunnen spelen…

Kort na deze overwinning speelde Harry Dekker remise. Beide spelers leken weinig zin te hebben complicaties op te zoeken.

Evert Dollekamp bracht met een remise de stand op 4-2 in het voordeel van LDG. Hij mocht daarbij van geluk spreken. In de volgende stand bood hij remise aan:

DollekampSnijder

Evert Dollekamp – Fabian Snijder

De zwartspeler accepteerde het remisevoorstel, maar had hier beter nog even door kunnen spelen. De computer komt met de volgende plausibele spelgang: (23×34), 30×39 (19-23), 39-33 (23-29), 32-28 (29-34) en zwart lijkt hier toch wel veel kansen op de overwinning te krijgen. Sterker nog: in de variant die de computer met één minuut rekentijd per zet tegen zichzelf uitspeelde, werd wit rechtstreeks naar een nederlaag gespeeld!

Kort hierna voltrok zich het drama dat drie spelers van LDG vrijwel gelijktijdig hun partij opgaven.

De eerste was Hans Tangelder. Hans wil bepaalde gezonde principes in het damspel nog wel eens aan zijn laars lappen (zie schijf 20 in onderstaand diagram), maar het blijkt dat je ook daarmee ver kunt komen …. Tot het fout gaat.

TanelderKosters

Marcel Kosters – Hans Tangelder

Zwart is aan zet en lijkt gevouwen te staan, maar de computer beschouwt de stand als gelijkwaardig. Dan moet zwart wel (17-22×12) spelen. Zwart speelde echter(3-9??). Wit mist nu een eenvoudige schijfwinst: 39-34! (17-22), 28×17 (21×12), 27-22 (18×27), 32×21 (16×27), 33-29 (24×33), 38×7 (1×12), 34-29 met schijfwinst. Wit speelde echter: 27-22 (18×27), 37-31 (26×37), 42×11 (16×7), 36-31. Volgens de computeranalyse maakt zwart hier pas de beslissende fout: (13-18). Met (21-26) zou zwart zich beter hebben kunnen verdedigen. Nu ging het verder met: 31-27 (21-26), 27-21 (26×17), 28-22 (17×37), 38-32 (37×28), 33×4 en zwart verloor snel.

Vervolgens verloor Maurits Meijer na een korte, maar complexe partij.

MeijerDeurloo

Maurits Meijer – Mark Deurloo

Na de 27e zet van zwart was de bovenstaande situatie ontstaan. Wit speelde 37-32 en verloor na: (22-28), 31×13 (28×46), 23-19 (14×23), 29×7 (2×11), 13×2 (10-14), 2×30 (14-19), 30×21 (16×27). 34-29? (25-30!), 35×24 (46-32) en wit gaf op.

In de diagramstand had wit zich hardnekkiger kunnen verdedigen met 38-32 (27×38), 33×42 (24×33), 39×28 (18×29), 34×23 (22×33), 35-30 (25×34), 40×38. De schijf op 23 lijkt kwetsbaar, maar de computer verklaart de stand tot vrijwel gelijkwaardig.

De derde verliezer op rij was invaller Henk Meester. Hij kwam op een subtiele manier al vrij vroeg in de partij verloren te staan en werd langzaam en kansloos weggespeeld.

Het tegenoffensief van LDG begon met de overwinning van tweede invaller, Jack van der Plas. Maar zijn partij had ook anders kunnen uitpakken.

VescianoPlas

Roberto Vesciano – Jack van der Plas

Wit had naar een gunstig eindspel kunnen werken met 16-11 (17-22A), 28×8 (13×2), 11-7 (2×11), 27-22 (18×27), 32×21. A) Op (17-21), 27×16 (11×22) volgt 48-42. Het partijverloop was: 48-43 (17-21), 28-22??B (29-33), 38×29 (23×34), 30×39 en zonder (6-11), 16×7 (12×1), 27×16 (18×49) af te wachten, gaf wit op.

B) Hier had wit de stand nog gelijk kunnen houden met 38-33 en 30-24.

Hans Kreder speelde remise in een partij met wisselende kansen, waarbij de remisemarges niet echt in gevaar kwamen.

Evert Bronstring bracht met een overwinning de stand op 9-9. Subtiele fouten van zijn tegenstander in de overgang van middenspel naar eindspel werden door Evert effectief afgestraft.

BronstringSchooneBeek

Evert Bronstring – Pieter Schoonderbeek

Stand na de 50e zet van wit. De stand is nog remise, maar zwart doet twee opeenvolgende zwakke zetten: (18-23?) [(13-19) was nog steeds remise.] 32-28! (23×32), 27×38 (13-18?) [Zwart had zich hier nog taaier kunnen verdedigen door (25-30), 34×25 (13-19).] Spelverloop: 34-29 (25-30), 29×20 (18-22), 35×24 (21-27), 20-14 (27×36), 14-10 (36-41), 10-5 (17-21), 26×28 (41-47). Nu is de volgende stand ontstaan:

BronstringSchooneBeek2

Evert Bronstring – Pieter Schoonderbeek

Evert verzonk hier in langdurig peinzen en speelde uiteindelijk 24-20. Hij speelde dit overmachtseindspel perfect uit tot een gewonnen vier-om-twee. Dat duurde nog vijftien zetten. Maar de computer toont aan dat dat helemaal niet nodig was. In de diagramstand kan wit in één zet winnen door het verrassende 28-22!! Op (16-21) volgt 22-17 en 33-29. Op (47-36) volgt 5-10! Ik ga er maar van uit dat Evert totaal niet naar deze mogelijkheid heeft gekeken.

Bij de stand 9-9 had Edwin van Hofwegen de zware opdracht een voordelig eindspel tot winst te brengen. Dat lukte uiteindelijk niet, maar het zure voor hem was, dat het helemaal niet zo ver had hoeven komen.

JanssenHofwegen

Roel Janssen – Edwin van Hofwegen

De witspeler is positioneel overspeeld, maar zwart speelt enkele minder sterke zetten. (1-6?). [Veel sterker is (13-19), 33-28 (24-30), 38-33 (30-34), 33-29 (34-39), enz. ] 26-21 (25-30?) [Alweer was (13-19), 33-28 (24-29) veel sterker.] 33-28 (13-19) [Maar nu had (13-19) juist niet gemoeten. Met (23-29), 38-33 (29×38), 32×43 (24-29) had zwart nog steeds het beste van het spel gehouden.] 38-33 (30-34) [Hier had zwart beter (8-13) kunnen spelen.] 33-29? Gelukkig sluit ook wit deze reeks zwakkere zetten af met een minder goede voortzetting. Na eerst 17-12 (8×26), 33-29 (24×33), 28×30 (35×24), 22-17 was de stand al snel remise geweest. Nu volgde er nog een complex eindspel dat op de 83e zet remise werd gegeven. Toch miste de zwartspeler op de 69e zet de winst, nadat wit een ernstige slordigheid had begaan.

JanssenHofwegen2

Roel Janssen – Edwin van Hofwegen

Spelverloop: 10-46?? (35-13??). Beide spelers overzien dat zwart met (35-24), 20×29 (45×27) een gewonnen vier-om-twee op het bord kan brengen. Zoals de partij verliep kreeg wit een tweede dam en ontstond een eindspel van zwart met twee dammen en drie schijven tegen twee witte dammen op de lange lijn. Dat bleek niet meer te winnen.

Ten slotte in dit verband een educatief weetje: Ik vroeg mij tijdens de partij af of wit in de diagramstand niet direct remise kon maken met: 17-11 (6×28), 10×46 (25-13), 20-15 (13-4). De zwarte dam op 4 staat nu gepend en dat lijkt remise. Maar het oude en vertrouwde “Strategie der honderd velden” van Moser brengt uitkomst: de stand is gewonnen. Zwart bouwt de volgende stand op:

Mooser

Zwart kan nu met (4-13) de witte dam van de lange lijn dwingen en die vervolgens met (13-19) zelf bezetten met winst.

Verrassende winst zestal

Verslag: André van der Kwartel

Het zestal van LDG heeft in de Provinciale Hoofdklasse een toch wel verrassende 7-5 overwinning behaald op het tweede team van Damlust uit Gouda. Damlust 2 was wat verzwakt, maar werd ook verrast door de aanwezigheid van Evert Bronstring die voor het eerst dit seizoen deel uitmaakte van het zestal.

Casper Remeijer had een gemakkelijke avond.

BoukeCasper

Bouke Bruinsma – Casper Remeijer

34-29? (23×34), 40×29 (22-27), 32×21 (12-18), 21×23 (19×50).

Kort na deze overwinning verloor Jan van der Star. Dat was niet nodig geweest. Sterker nog: hij miste op de 27e zet een kans op groot voordeel.

HarryJan

Harry Clasquin – Jan van der Star

Het spelverloop was: 47-42?? (23-29), 34×23 (19×28) en wit staat vrijwel verloren. In de diagramstand had wit echter groot, zo niet winnend voordeel kunnen bereiken door: 34-29 (23×34), 40×20 (15×24), met bijvoorbeeld als verloop: 45-40 (19-23), 40-34 (14-19), 34-29 (23×34), 39×30 (9-13), 43-39 (3-8), 38-32. De computer besluit nu tot (22-28), 33×11 (16×7).

Ik speelde remise, maar had moeten winnen, zoals Casper Remeijer onmiddellijk na de wedstrijd aangaf. De winst is niet direct duidelijk, maar een plausibele variant, geproduceerd door de computer leidt rechtstreeks naar winst.

PeterAndree

Peter Pippel – André van der Kwartel

Stand na de 39e zet van wit. Ik speelde hier (17-22×22) waarna tot remise werd besloten. Casper Remeijer gaf na de partij aan dat zwart veel beter kan voortzetten met (8-13). De computer komt met de volgende overtuigende variant: 21-16 (2-8), 38-33 (13-18), 49-43 (18-22), 31-27 (22×31), 26×37 (17-21), 16×27 (19-23), 28×19 (8-13), 19×17 (11×42) met winst.

Vervolgens speelde Evert Bronstring remise, maar hij miste op de 26e zet een prachtige slagzet.

EvertJochem

Evert Bronstring – Jochem Zweerink

Wit speelde hier 33-29!? maar mogelijk was: 27-22 (18×27), 35-30 (24×35), 44-40 (35×33), 38×9 (3×14), 25-20 (14×25), 36-31 (27×36), 47-41 (36×38), 43×5. De slagzet werd door de zwartspeler zelf al tijdens de partij gesignaleerd. Het is opmerkelijk dat Evert – zoals hijzelf aangaf – “tot zijn schande moest bekennen, dat hij hier helemaal niet naar gekeken heeft.” Opmerkelijk omdat dit type slagzetten helemaal thuishoren in het door Evert zo geliefde randspel.

Overigens is het de vraag wat de slagzet waard is. De computer waardeert de overblijvende stelling nog lang niet als gewonnen en enkele varianten tegen de computer spelend, wordt een winnende strategie ook niet snel duidelijk.

Frank Eektimmerman zette LDG weer op een 6-4 voorsprong.

AlexFrank

Alex Bitter – Frank Eektimmerman

Zwart staat wat beter, maar na 40-35 lijkt de stand nog wel houdbaar. Wit speelde echter 49-44? waarna volgde (13-18), 22×2 (30-35), 2×30 (25×45), 27-22 (45-50) en wit liet zich de rest niet meer bewijzen.

Harry Dekker stelde met een remise de zege voor LDG veilig. Maar daar mocht hij zijn tegenstander wel dankbaar voor zijn.

HarryKariem

Harry Dekker – Kariem Droog

Na 44-39 houdt wit licht voordeel, maar gespeeld werd: 31-26!? (11-16), 44-39?? (23-29??) [Beide spelers overzien de actie (16-21), (18-22) en (23-29)] 34×23 (18×29), 39-34?? (13-18??) [Beide spelers overzien nu de actie (29-33!) met schijfwinst of dam.] Enkele zetten overzag zwart een waarschijnlijk doorslaggevende aanval op de korte vleugel van wit, waarna de partij geruisloos remise liep.

Tiental verliest voor derde keer op rij

Verslag: André van der Kwartel

Het tiental van het Leids Damgenootschap heeft voor de derde opeenvolgende keer verloren. Na een uitstekende seizoenstart met zeven punten uit vijf wedstrijden, zorgt de situatie op de ranglijst met zeven punten uit acht wedstrijden er nu voor dat met lichte zorgen naar omlaag wordt gekeken. Deze keer was het tweede team van damvereniging 020 uit Amstelveen te sterk voor LDG. Niet verrassend, want de gemiddelde rating van dit team ligt ruim 100 punten hoger dan die van de Leidenaren, die bovendien met twee invallers moesten aantreden. Toch kan LDG niet ontevreden zijn. Er is wel degelijk gevochten voor de punten, hetgeen er onder meer in resulteerde dat LDG tot een uur voor het einde nog met 5-7 leidde. Maar de resterende vier partijen gingen allen verloren, waardoor er uiteindelijk een 13-7 nederlaag op het scorebord kwam te staan.

020 opende de score door een snelle nederlaag van invaller Jack van der Plas.

JackEric

Jack van der Plas – Erik Brunsman

Een door de witspeler te agressief opgezette partij resulteerde uiteindelijk in de bovenstaande stelling. Wit staat al verloren, maar werkte nog mee aan een aardige afwikkeling: 29-23? (16-21), 27×18 (10-15), 22×11 (13×33), 38×29 (19×39) en wit gaf op.

Evert Bronstring bracht de stand al snel op gelijke hoogte.

EvertHanco

Evert Bronstring – Hanco Elenbaas

Na (13-19) is er niet veel aan de hand voor zwart. Maar zwart speelde (12-18??). Na het voor de hand liggende antwoord 39-33! Verzonk zwart in langdurig nadenken… en gaf op. De dreiging 34-30 lijkt dodelijk. Toch is het opgeven ietwat voorbarig. Zwart beschikt namelijk over de mogelijkheid: (18-23), 29×18 (2-7). De computer geeft nu als hoofdvariant: 36-31 (7-11), 28-23 (11-17), 22×11 (6×17), 33-29 (13×22), 27×18 (8-13). Zwart wint zijn schijf terug, maar na 18-12 (17×8), 31-27 staat wit wel erg goed.

Hans Kreder speelde remise, maar op twee momenten in zijn partij had hij het belangrijk beter kunnen doen.

HansPaul

Hans Kreder – Paul Lohuis

Wit speelde hier 34-30×30, maar veel sterker is: 27-22 (18×27), 32×21 (23×32), 38×27. Zo’n dubbele ruil naar de rand doet meestal niet zo veel, maar in dit geval is hij vrijwel dodelijk, vooral omdat de volgende zet van wit 33-28 zal zijn. Dank zij de mooie opstelling van de witte korte vleugel wemelt het dan van de winnende slagzetten.

Later in de partij kreeg Hans nog een tweede kans om groot, zo niet winnend voordeel te behalen.

HansPaul2

Hans Kreder – Paul Lohuis

Wit speelde hier 39-34 en intuïtief klopt die zet niet. 39 moet naar 33. Veel beter is dus: 28-22. Voor de hand ligt nu: (12-17), 22×11 (16×7), 33-28 (7-12), 28-22 (23-28), 32×34 (24-29), 34×23 (19×17) met aanzienlijk voordeel voor wit.

Vervolgens zette Edwin van Hofwegen LDG weer op een voorsprong (3-5). Een cruciaal moment deed zich voor op de 33e zet van wit.

EdwinKenny

Kenny Kroon – Edwin van Hofwegen

Wit speelde hier de afgrijselijke zet 49-44?? waar ‘gewoon’ 38-32 de stand redelijk gelijk had gehouden. Partijverloop: (19×30), 35×24 (21-27), 28-23 (25-30) [Ziet er aantrekkelijk uit, maar (10-14) is veel sterker, zo niet op slag (een schijf) winnend. Wit krijgt nu tegenkansen op de lange vleugel van zwart.] 34×14 (10×28), 24-20 (15×24), 29×20 (17-21), 26×17 (12×21), 33-29 (13-19??), 38-32 (27×49), 29-23 (18×29), 40-35 (49×40), 45×14 en zwart gaat onnodig een lastig eindspel tegemoet.

Dat eindspel werd na enkele zwakke zetten van wit alsnog door Edwin gewonnen.

Ik mocht met een remise de stand op 4-6 brengen, maar heb vrijwel zeker een kans op een beter resultaat gemist.

LauraAndree

Laura Ratniece – André van der Kwartel

Ik sta hier beter, maar pak de zaken te passief aan. De computer suggereert (13-18). Partijverloop: (3-8), 37-32 (1-7??). Weer te passief. Na alsnog (13-18) taxeert de computer de stand alsof zwart een volle schijf vóór staat. Bijvoorbeeld: 36-31 (6-11), 31-27 (11-17) en nu volgt op een zet met schijf 44 (8-12), waarna wit uiteindelijk in onoverkomelijke problemen komt.

Evert Dollekamp had zich wegens gezondheidsproblemen een dag voor de wedstrijd moeten afmelden. Peter van den Berg bleek bereid op deze korte termijn voor hem in te vallen. Hij speelde verdienstelijk remise, waarmee hij de stand op 5-7 in het voordeel van LDG bracht. Ook voor hem geldt achteraf dat er misschien wel meer in had kunnen zitten.

PeterLucien

Peter van den Berg – Lucien Leerdam

Zwart is aan zet en had het beste (17-22), 32-28 enz. kunnen spelen. Hij speelde echter (7-11?). Peter liet nu een kans op groot voordeel liggen. Hij reageerde met 27-21×21, maar had beter het verrassende 39-33! Kunnen spelen. (23-28) faalt op 32×23 (19×37), 30×10 (15×4), 20×3. (24-29) gaat een schijf verliezen na 33×24 (20×29), 44-39 (17-22), 42-37. Blijft over: (17-22), 44-39 (11-17), 42-37 (6-11), 39-34 (23-28). Na de afwikkeling blijft er een macro-eindspel over waarin wit twee schijven meer heeft.

Dit was het laatste moment waarop LDG van zijn voorsprong kon genieten. De resterende vier partijen gingen verloren.

Als eerste verloor teamleider Harry Dekker. Dat verlies werd ingeleid door een positionele blunder.

WieboHarry

Wiebo Drost – Harry Dekker

Na (17-21×22) lijkt er voor zwart niet iets bijzonders aan de hand te zijn, maar Harry speelde (18-23??), 29×18 (13×22). Na 30-24×24 werd zwart kansloos weggespeeld.

Vervolgens verloor Maurits Meijer. Zonder dat de computer ernstige misgrepen signaleert kwam hij in het late middenspel vanuit een voordelige stand steeds slechter te staan. De definitieve fout werd gemaakt op de 49e zet.

MauritsHans

Maurits Meijer – Hans van den Heuvel

Wit besluit hier tot het offer 29-24 (20×38), 32×43, misschien in de hoop op (18-23?), 27-22, enz. Maar zwart speelde (19-24) en wit werd weggespeeld. In de diagramstand geeft 26-21 (17×26), 28-22 veel meer verdediging. Het beste lijkt nog voor zwart (18-23), 29×7 (11×2), waarna wit wat lastiger staat, maar nog lang niet verloren.

Daarna verloor Hans Tangelder, maar dat was te begrijpen tegen een tegenstander die ruim 200 ratingpunten sterker was. Ook Hein van Winkel verloor. Het ratingverschil met zijn tegenstander bedroeg maar liefst 300 punten. Desondanks leek het tot de zestigste zet er nog op dat Hein remise in handen had, maar waarschijnlijk was dat achteraf toch een illusie. Zoals de partij verliep koos hij in ieder geval niet voor de taaiste verdediging.

JPHein

Jan Pieter Drost – Hein van Winkel

Dit is de stand na de 60e zet van wit. Zwart speelde hier (11-17) en na 43-38 (9-14), 38-33 gaf zwart op.

Een eerste opmerking: Evert Bronstring dacht dat zwart remise kon houden met (9-13) in plaats van (9-14), maar dat is niet correct. Bijvoorbeeld: (9-13), 28-23 (16-21), 27×16 (17-22), 23-18 (22-27), 18×9 (27-31), 37-32 (31-36), 9-4 (36-41), 4-10. De andere variantjes mag de lezer zelf nagaan.

Een tweede opmerking: Vermoedelijk staat zwart in de diagramstand toch al verloren. Een voorbeeld: (9-14), 28-23 (11-17), 43-38 (14-20), 23-19 (20-25), 19-14 (25-30), 14-10 (30-35), 10-5 (35-40), 5-28. Voor de eindspelpuzzelaars de interessante vraag of zwart in de diagramstand nog remise kan maken.

Misser Evert Dollekamp tijdens Kerstdamavond leidt tot probleem

Verslag: Hans Tangelder

Afgelopen donderdag 21 december vond weer het gezellige Kerstsneldamtoernooi van LDG plaats.

Evert Bronstring en Frank Eektimmerman deelden de eerste plaats met 11 punten. Evert Dollekamp werd derde met 10 punten.

André van der Kwartel en Edwin van Hofwegen deelden de vierde plaats met 9 punten. Hans Kolfoort, Hans Tangelder en Harry Dekker werden gedeeld zesde met 8 punten.

De negende plaats werd gedeeld door maar liefst vijf spelers met 6 punten: Reginald Lindemans en Glenn Hardenberg van de Leiderdorpse damclub, en Hans Kreder, Hein van Winkel en Dick den Ouden. Tenslotte behaalde Maurits Meijer 5 punten en Peter van den Berg 3 punten.

Hier volgen nog 2 fragmenten uit mijn partijen.

HansAndree

Hans Tangelder – André van der Kwartel 1-1

Hier vertrouwde ik het hier niet meer en probeerde naar remise af te wikkelen met de wanhoopspoging

1.32-28 21×23 2.25-20 15×24 3.43-39 34×32 4.37×30 26×37 5.41×32

Wit staat nu verloren, maar door het sneldamtempo liet zwart de partij nog remise lopen.

Wit moet dus verder met

1.43-39 34×43 2.38×49.

Maar dan volgt 22-28 3.32×23 18×29!

Na 4.35-30, 49-43 of 49-44 volgt nu altijd 21×32 5.37×28 26×37 6.42×31 of 6.32×41, 29-33 7.28×39 15-20 8.25×14 13-19 9.14×23 12-18 10.23×21 16×47, met winst voor zwart.

HansEvertD

Hans Tangelder – Evert Dollekamp 2-0

Na de misser 18-22? profiteerde ik van de meerslagfinesse 47-41, 36×47, 32-27!,47×50, 27×16! Enkele zetten later staakte zwart de strijd.

Tijdens de kerstdagen heb ik de nodige uren besteed aan het componeren van mijn eerste damprobleem met een scherp slot gebruikmakend van dezelfde meerslagfinesse:

Probleem1

Hans Tangelder, Kerstprobleem 2017, wit wint.

De natuurlijke aanvangsstand van het probleem zou vooraf gegaan kunnen zijn door de zet 46-41 van wit gevolgd door 26-31 van zwart, waarmee zwart winst lijkt te forceren.

De oplossing van dit probleem zal worden gepubliceerd als toegift bij het verslag van de volgende competitiewedstrijd van het tiental van LDG.

Na afloop van het sneldammen liet Hans Kolfoort nog een fraaie finesse zien van Steven den Hollander uit de ereklasse uit de wedstrijd RDC Rijnsburg – Dammend Tilburg van 16 december.

Steven1

Steven den Hollander – Koos van Amerongen 2-0

Na 27-31?, 48×26, 38-43, 26-48, 35-40, 48×39!

Steven2

Steven den Hollander – Koos van Amerongen 2-0

gaf zwart op, omdat na 40×49, 34-30 en 39-44 volgt.