Archive for 20/04/2023

Evert Bronstring: NK 1983

André van der Kwartel

In de voorgaande twee jaren hebben Evert Dollekamp en ik teruggekeken op de avonturen van Evert Bronstring in het kampioenschap van Nederland. Bronstring heeft daar veertien keer aan meegedaan in de periode 1964 – 1984. De laatste aflevering ging over het jaar 1982, dus wij hebben nog twee jaar te gaan. Deze bijdrage gaat over het jaar 1983. Evert eindigde dat NK als laatste met 7 punten uit 11 wedstrijden. Hij wist slechts één overwinning op zijn naam te schrijven.

Evert trof in de eerste ronde Auke Scholma. Zij maakten er samen een spectaculaire partij van waarin Evert langdurig in meerdere of mindere mate in het nadeel stond. Hieronder het laatste moment waarop Evert de partij nog binnen de remisegrenzen had kunnen houden.

Read more

Damcursus Bredeschool Merenwijk: Groot Succes!

Bewoners van de Leidse Merenwijk werden drie maanden geleden geconfronteerd met een vreemd verzoek: ‘Wij zoeken iemand die ons damles kan geven.’ Posters met die vraag werden in de wijk opgehangen en bij veel huizen werd aangebeld door drie jongens: Taha, Naher en Eren, leerlingen van de Bredeschool Merenwijk, zochten een damtrainer. De jongens hadden van de schoolleider de opdracht gekregen om hun damwens zelf vorm te gaan geven en hadden de koe stevig bij de horens gevat.

thumbnail_dammen 3 - met de drie initiators

Drie maanden later …

Een van de bewoners vertelde dat contact kon worden opgenomen met het Leids Damgenootschap, een van de oudste damclubs van Nederland. De drie jongens overlegden vrij snel daarna met het bestuur van de damclub en afgesproken werd dat vanaf half maart vijf lessen zouden worden gegeven aan leerlingen van de Bredeschool Merenwijk. De jongens gingen op school alle groepen in om leden voor hun damclub te werven. In alle groepen was er belangstelling voor de eerste les. 25 deelnemers was het resultaat, drie maanden na de actie van Taha en Naher en Eren!

thumbnail_dammen 1

De trainers en het niveau

De twee damtrainers, Andre van der Kwartel en Joop Burgerhout, zijn gepokt en gemazeld in het dammen. Beiden waren ooit Ereklassers, en spelen nog steeds op nationaal niveau. Ze zijn te spreken over het niveau en de discipline van ‘hun’ pupillen. “Het is na schooltijd en dan zijn ze druk en uitgelaten, maar ze letten goed op. Als ze eenmaal weten hoe het spel werkt, gaat het snel”, merkte Van der Kwartel op. Burgerhout verbaasde zich over de samenwerking tussen de leerlingen: “ze helpen elkaar en ze leggen de regels uit aan iemand die wat jonger is. Dat is mooi om te zien”.

thumbnail_dammen 2

In het gesprek dat Eren, Taha en Naher hadden met de twee trainers kwam nog een ander aspect van verbazing naar voren, namelijk de grote taalgevoeligheid op de Bredeschool Merenwijk. Vrijwel alle leerlingen spreken vloeiend twee of meer talen. Voor de denksporters is soepel denken en beseffen dat de tegenstander misschien een andere strategie heeft dan jezelf, belangrijk. Dat begint bij taal!

Tot half april: iedere maandagmiddag van 14 – 15 uur