In memoriam Johan Masurel

Op vrijdag 27 maart bereikte ons het bericht dat de Johan Masurel op 90-jarige leeftijd is overleden. De heer Masurel was gedurende vele jaren lid van eerst de Leidse Damvereniging (LDV) en – na de fusie met de Damclub Leiden – het Leids Damgenootschap. Gedurende een groot aantal jaren heeft hij het penningmeesterschap van de damvereniging verzorgd. Hij was in contact gekomen met de Leids Damvereniging via zijn schoonvader, de heer Brinks, die zelf tot op hoge leeftijd actief lid van LDV is geweest. Ik herinner mij de heer Masurel als een vriendelijke man, die misschien niet zo’n sterke dammer was, maar op wie de damvereniging altijd een beroep kon doen. Zo moesten wij ooit op een zaterdag een uitwedstrijd spelen in Kerkrade. Vlak voor het moment dat de trein zou vertrekken, meldde een van de spelers zich wegens ziekte af. Maar geen nood. Eén van de andere spelers spoedde zich naar het huis van de heer Masurel en deze was zonder meer bereid om alsnog in te vallen en de onverwachte verre reis naar Kerkrade te ondernemen. Hij verloor kansloos, maar dank zij hem speelden we wel met een volledig tiental. Halverwege de jaren negentig heeft de heer Masurel zijn lidmaatschap van het Leids Damgenootschap beëindigd, maar onze oudere leden zullen zich hem blijven herinneren.

André van der Kwartel,
Voorzitter LDG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *