Archive for Hans Tangelder

Rotterdams Open 2019

André van der Kwartel

Van 14 tot 20 juli vond in het sportcomplex van de Erasmus Universiteit het jaarlijkse Rotterdams Open damtoernooi plaats. Het toernooi kende 128 deelnemers, waaronder twaalf internationaal grootmeesters. Ook drie Damgenoten deden mee: Steven den Hollander. Hans Tangelder en Hein van Winkel. Hans eindigde op de 26e plaats met 11 uit 9. Steven eindigde ongeslagen op de 38e plaats met eveneens 11 uit 9. Hein kwam op plaats 106 terecht met 7 uit 9.

Het is gebruikelijk bij dit type toernooien dat in de eerste rondes spelers met een hoge rating worden gekoppeld aan spelers met een duidelijk lagere rating. Die geleide loting leidde er dit jaar toe dat Hans Tangelder in de eerste ronde ‘mocht’ aantreden tegen Alexander Georgiev. En Hans had voor een kleine sensatie kunnen zorgen….

GeorgievHans

Alexander Georgiev – Hans Tangelder

Stand na de 32e zet van wit.

In de partij volgde: (13-19??), 32×23 (19×28), 42-38 (31×42), 39-34 (28×39), 34×43 (42×24), 30×10 en Hans kon enkele zetten later opgeven.

In de diagramstand had Hans echter ook een verrassende remise-combinatie uit kunnen halen: (17-21!!), 26×10 (16-21!!), 37×17 (28×48), 17×28 (48×5) en wit heeft dan nog geluk: 30-24 (x), 33-28 (x30), 35×24 met remise. Juist van Hans hadden de meeste van ons Damgenoten verwacht dat hij zo’n slagzet er wel uit had kunnen halen.

Ook Hein van Winkel had in die eerste ronde een opvallend resultaat kunnen boeken, maar in een gelijkwaardige stand tegen Andrew Tjon A Ong beging hij een kleine slordigheid:

AndrewHein

Andrew Tjon A Ong – Hein van Winkel

Stand na de 41e zet van wit.

Na bijvoorbeeld (3-8) is de stand vrijwel in evenwicht. Maar Hein kwam op de onzalige gedachte om (17-21??) te spelen. Nu volgde een eenvoudig, maar toch wat verborgen zetje: 47-42 (36×47), 42-37 (47×33), 39×26 en Hein gaf op.

Zoals hierboven al aangegeven, geniet Hans Tangelder een zekere bekendheid voor het uitvoeren van verrassende slagzetten. Maar hij kan ook winnen met subtiele zetjes.

HansMoens

Hans Tangelder – John Moens

Stand na de 24e zet van wit.

De toeschouwer krijgt de indruk dat zwart de witte dreiging totaal niet ziet: (12-18??), 34-30!! Geen spektakel, maar de stand is wel gelijk uit. Zwart kan niet laten slaan, want op grond van de meerslagregel moet zwart met schijf 14 slaan, waarna wit op dam komt met 25×5. Op (13-19) volgt 28-23 (19×39), 30×19 (14×23), 25×5. Behalve dat wit een dam heeft, gaat ook schijf 39 nog verloren. Zwart speelde nog (18-22) en (4-9) en gaf toen maar op.

Een enkele keer had Hans niet over geluk te klagen. Wat te denken van het onderstaande fragment?

ThomasHans

Thomas Wielaard – Hans Tangelder

Stand na de 12e zet van wit.

Twee sterke dammers die beide een zetje over het hoofd zien. Altijd weer bijzonder: (17-21??), 37-32?? Beide spelers overzien: 31-26! (21×23), 26-21 (16×27), 34-30 (25×34), 40×16 en wit verovert de zwarte schijf op 27.

Later in de partij zou Hans ook nog ontsnappen uit een stand die positioneel helemaal verloren was.

Hans had trouwens in dit toernooi wel vaker geluk. Wat te denken van het volgende fragment:

HansOlga

Hans Tangelder – Olga Balthazy

Stand na de 37e zet van zwart.

46-41? [Misschien geeft 47-41 meer verdediging omdat (23-28) dan direct wordt beantwoord met 37-32.] (7-11!?) [De interessante vraag is of zwart hier een schijf had kunnen winnen. Met behulp van de computer kom ik na (23-28) tot de volgende scherpe spelgang: 39-34 (18-23), 34-30 en nu zijn er twee acties voor zwart mogelijk die beide winnend lijken:

A) (13-19), 24×13 (27-31)

B) (14-20), 24-19 (13×24), 30×19 (23×14), 38-32 (27×38), 43×23 (20-24), 49-44 (14-20), 35-30 (24×35).

Het gaat wat ver om in dit verslag de diagramstand grondig uit te analyseren, maar mijn voorlopige indruk is dat zwart hier de winst heeft gemist.

Steven den Hollander won na een complexe partij van Harry Clasquin. Hieronder de stand na de 31e zet van zwart.

StevenHarry

Steven den Hollander – Harry Clasquin

47-42!? [Sterker lijkt 31-26 omdat daarmee (23-29) niet speelbaar is wegens 28-23.] (4-9?) [Zwart komt nu in het nadeel. Zoals gezegd had zwart zich hier kunnen verdedigen met (23-29). Een enkel voorbeeld: 42-37 (17-21), 44-40 (21-26) en nu wordt 28-23 enz. beantwoord met de plakker (16-21). Ook de afwikkeling na (23-29) moet even bekeken worden: 28-23 (19×26), 30×10 (17-21), 25×14 (21×34), 33×24 (15-20!), 24×15 (34-39), 44×33 (13-19), 14×23 (18×47)] 31-26 (17-21), 26×17 (12×21), 42-37 (8-12), 44-40 (12-17), 39-34 (7-11) [De zwarte stand was al reddeloos verloren, maar nu volgt ook nog eens een winnend offer:] 27-22 (18×27), 34-29 (23×34), 40×29 (13-18), 45-40 [Wit kan al met 28-23 enz. een winnende afwikkeling nemen, maar dan kan zwart met de schijf op 39 nog op dam komen. Waarom al die moeilijkheden toelaten? De winst loopt niet weg.] (9-13), 28-23 (19×39), 30×8 en zwart gaf op.

Tot slot een leerzaam fragment uit een partij van Hein van Winkel

MarianneHein

Marianna Fedorova – Hein van Winkel

Stand na de 39e zet van wit.

De stand is vrijwel gelijkwaardig, maar met zijn volgende – onschuldig ogende – zet komt hij vrijwel verloren te staan. (12-18?) Het is leerzaam om te zien hoe de witspeelster hierop reageert: 43-39 (14-20), 34-30 (20-24), 30-25 De zwarte stand wordt steeds meer ingeklemd. (24-29) [nog wat meer verdediging geeft (23-29)] 40-34 (29×40), 45×34 (21-26) [Wat anders?] 39-33. Zwart staat verloren. Hij probeerde nog: (16-21), 27×16 (18-22), maar met 16-11 (17×6), 28×17 werd deze actie van zwart weerlegd. Enkele zetten later gaf zwart op.

In de diagramstand moet zwart zijn stand flexibel houden met bijvoorbeeld: (14-20), 43-39 (20-24), 39-33 (15-20) en de stand wordt verder vereenvoudigd na ofwel 34-29 en (20-25) ofwel 37-31 (21-26).

Komkommerdam

André van der Kwartel

De periode tussen de reguliere competitie en de persoonlijke kampioenschappen enerzijds en de diverse zomertoernooien anderzijds gebeurt er in Nederland niet zo veel waarbij damgenoten zijn betrokken. Het is dan een beetje komkommertijd. Daarom voor dit moment een bijdrage voor de website bestaande uit een aantal gemengde fragmenten. Eerst wat eigen werk uit de afgelopen interne competitie. Daarna geef ik aandacht aan het toernooi in Salou, waaraan maar liefst vier Damgenoten deelnamen. Mijn volgende bijdrage aan de website zal gaan over de prestaties van de drie Damgenoten die hebben deelgenomen aan het Rotterdams Open 2019. Dat waren: Steven den Hollander, Hans Tangelder en Hein van Winkel.

Uit de onderlinge competitie

Half april speelde ik tegen Evert Bronstring een partij waarin ik hem alle gelegenheid gaf zich in zijn befaamde randspel uit te leven. Hieronder een spannend fragment uit deze partij waarbij de zwarte stand duidelijke kenmerken vertoont van de hand van Evert.

André van der Kwartel – Evert Bronstring

KwartBron

Stand na de 37e zet van zwart.

32-28?? [Dit is zo’n zet die Evert in de handen doet wrijven. Veiliger is 36-31-27. Naar 22-18 en 33-29 heb ik helemaal niet gekeken.] (13-18), 22×13 (3-9), 13-8 (2×13), 23-19 [Merk op dat wit na 40-34 (13-18), 34-29 (9-13) een schijf verliest. Dat is één van de tactische wendingen die Evert in dit systeem al heel wat punten heeft opgeleverd.] (13-18) [Hier mist Evert een verrassende schijfwinst met (30-34!!). Wit moet wel 19×17 slaan en zwart blijft na 34×23 een gezonde schijf voor. Zoals zwart het in de partij speelt, ga ik ook een schijf verliezen, maar daar had ik al iets op gevonden.] 19-14 (9×20), 28-22!! (18×27), 40-34. Wit staat tijdelijk twee schijven achter, maar wint met 37-31 een schijf terug en heeft daarna ruim voldoende compensatie. De partij eindigde in remise.

In een partij tegen Harry Dekker van begin mei kwam de volgende stand voor:

Harry Dekker – André van der Kwartel

DekkKwart

Stand na de 32e zet van wit.

Dank zij een wat al te drieste aanvalspoging van de witspeler sta ik hier al een schijf voor, maar gezien de stand op zwarts lange vleugel lijkt wit enige compensatie te hebben. Ik vluchtte in deze stand met (27-31) de rand in, omdat ik de volgende dreiging zag: 38-33 (27×38), 24-20 (15×24), 29×20 (38×29), 20-15. Ik was er niet blij mee, omdat na (27-31) wit steeds meer compensatie krijgt voor zijn verloren schijf.

Het had zo ver niet hoeven te komen. In de diagramstand kan zwart namelijk (8-13) spelen. De door mij gesignaleerde dreiging wordt nu fraai weerlegd: 38-33 (27×38), 24-20 (15×24), 29×20 (38×29), 20-15 (26-31!), 37×17 (11×22), 15×4 (13-18), 4×13 (18×9). Zwart blijft een schijf voor en de problemen op zijn lange vleugel zijn opgelost.

In mijn laatste wedstrijd van het seizoen 2018-2019 mocht ik aantreden tegen Casper Remeijer. Uiteraard kwam ik zwaar onder druk te staan en ik verloor uiteindelijk kansloos. Dacht ik. De computer gaf echter aan dat ik vlak voor het einde nog een verrassende remise heb gemist.

André van der Kwartel – Casper Remeijer

KwartReme

Stand na de 49e zet van zwart.

Hier koos ik voor het kansloze 34-29 en 37-32, maar de computer ontdekte: 37-32! (27-31), 38-33!!  Zwart doet niets tegen de dreiging 34-29. Drie voorbeelden:

A) (31-36), 34-29 (25×23), 33-28 (19×30), 28×17 =

B) (18-22), 34-29 (25×23), 32-27 (19×30), 27×9 =

C) (18-23), 32-28 (23×32), 34-39 (25×23), 33-28 (19×30), 28×17 =

Ik heb deze vondst aan Casper gemeld en zijn reactie is de moeite waard om hier mee te nemen:

Ik heb die mogelijkheid in de partij niet gezien, hoewel het niet heel ingewikkeld is. Zwart kan na 37-32 27-31 38-33 wel nog 12-17 spelen en dan heb je op 34-29 33-28 nog 7-12, maar dat eindspel is remise.

Moeilijk te zien en eigenlijk een soort van grappig is dat 1-6 i.p.v. 1-7 net voor de diagramstand beter is. Als je in de diagramstand 7 naar 6 verplaatst en 22-27 terugneemt, dan had ik 19-23! kunnen spelen. Mijn computer vindt dat nog steeds veel beter voor zwart, omdat 34-29 23×34 30×39 wordt beantwoord met 25-30. Op weglopen volgt 12-17-21, maar in de partij had 16-11! 7×16* 24-20 kunnen volgen en dat is waarom 1-6 beter was geweest. Om op hoog niveau partijen te winnen, moet je dit soort dingen ruim genoeg van tevoren zien.”

Salou 2019

Eind mei vond in Salou het jaarlijkse internationale damtoernooi plaats. Aan dat toernooi deden vier leden van het Leids Damgenootschap mee: Koos van Amerongen, Steven den Hollander, Jack van der Plas en Arjan Varkevisser. Koos van Amerongen eindigde ongeslagen op een gedeelde achtste plaats. Een mooie prestatie, te meer daar hij onderweg ook nog remise speelde tegen niemand minder dan Alexander Georgiev.

Ik heb niet de hand kunnen leggen op alle partijen van onze Damgenoten, maar ik kan voor deze bijdrage wel drie fragmenten laten zien.

Grigorij Getmanski – Steven den Hollander

GetMHoll

Stand na de 19e zet van zwart.

Wit had hier veilig 33-28 kunnen spelen, want de dam na (11-17), 22×11 (16×7), 27×16 (26-31), 37×26 (18-22), 28×17 (12×21), 26×17 (24-29), 34×23 (19×46) wordt met 38-32 voor gelijk spel afgenomen. De witspeler wacht echter een zet: 47-42?? (18-23!). Zwart dreigt een schijf te winnen en 33-28 is nu verhinderd wegens dezelfde damzet, maar wat meer verdiept: (11-17), 22×11 (16×7), 27×16 (26-31), 37×26 (23-29), 34×23 (7-11), 16×18 (13×44), x (19×46). De witspeler had dit ook gezien en offerde met 25-20 een schijf en verloor later.

In het tweede fragment is te zien hoe Arjan Varkevisser aan een nederlaag ontsnapte.

Arjan Varkevisser – Jose Lino

VarkLino

Stand na de 22e zet van zwart.

46-41? (17-21??) De zwartspeler overziet hier (18-22!). 39-33 is nu verhinderd door (17-21) en (14-20). Op 38-33 volgt: (25-30), 34×25 (14-20), 25×23 (12-18), 23×21 (16×49), 28×17 (49×35).

Ten slotte nog een fragment op naam van Steven den Hollander. De vraag is of hij hier ook aan verlies is ontsnapt.

Steven den Hollander – Fred Roedolph

HollRoed

Stand na de 41e zet van zwart.

Spelverloop: 47-42!? (13-19), 23-18 (20-25), 18-12 (17×8), 42-37 en vanwege de dreiging 28-22 en 37-31 liet zwart de zet 28-23 toe, waarna de partij later remise liep. De oplettende lezer heeft natuurlijk al gezien waarom het tijdelijke offer van wit (18-12) nodig was. Dat roept de vraag op of zwart het na 47-42 wellicht beter had kunnen doen. Dat is inderdaad het geval. In plaats van (13-19) had zwart (20-25) moeten spelen. Na 42-37 volgt nu pas (13-19). Wit zit in grote problemen:

Op 28-22 volgt (17×28), 23×12 (17×8)

Op 23-18 volgt (25-30), (17-22) en (11×43)

Op 37-31×41 volgt (25-30), 34×25 (27-31), 36×27 (21×34), 29×40 (17-22), 28×17 (19×39)

Op 49-43 volgt (17-22), 28×17 (21×12), 32×21 (19×28), 33×22 (16×18).

Dramatisch verloop bekerfinale 2019

André van der Kwartel

De finale van de jaarlijkse bekerwedstrijd van het Leids Damgenootschap is voor uw verslaggever op een dramatische manier verlopen. Na een eenvoudige schijfwinst in de opening overzag ik in het late middenspel een positionele dreiging die een gewonnen stand plotsklaps veranderde in een ruïne. Hoewel er in het verdere verloop van de partij zich nog ten minste twee mogelijkheden tot remise voordeden, verloor ik na die blunder kansloos. Ongetwijfeld onder invloed van de ergernis over de gemiste dreiging in combinatie met de nog maar beperkt beschikbare tijd. Joop Burgerhout maakte de partij met een fraaie slagzet uit. Kijk mee en zie wat een ‘gewone’ dammer zoals ik tijdens een partij allemaal kan overkomen.

André van der Kwartel – Joop Burgerhout

Bekerfinale 2019

1. 32-28 16-21 2. 33-29 20-25 3. 39-33 21-26 4. 44-39 17-21 5. 50-44 12-17 6. 37-32 26×37 7. 42×31 21-26 8. 47-42 26×37 9. 42×31 17-21 10. 31-26 7-12 11. 26×17 12×21 12. 41-37 8-12

Een redelijk bekende opening, maar deze stand was volgens Turbo Dambase maar drie keer eerder voorgekomen. Twee witspelers ruilden achteruit met 28-22 en 29-23. De derde speelde 35-30 dat ook een interessante voortzetting is. Ik ga nog één zet verder om tot interessant spel te komen.

13. 46-41 3-8 14. 29-23 18×29 15. 34×23

Beker1

15. ….. 15-20???

Een onwaarschijnlijke blunder van Joop. Maar deze ‘sjabloonzet’ ligt op de een of andere manier toch voor de hand.

16. 23-18 13×22 17. 28×26

Op (12×23) volgt 35-30 (25×34), 40×18 (13×22), 28×26.

17. …. 9-13 18. 48-42 1-7 19. 40-34 4-9 20. 44-40 10-15 21. 32-28 5-10 22. 37-32 20-24 23. 41-37 12-18 24. 37-31 7-12 25. 42-37 2-7 26. 26-21 11-16 27. 49-44 16×27 28. 31×22 18×27 29. 32×21 12-18 30. 37-32 15-20 31. 36-31 10-15

Beker2

Tot zo ver gaat alles goed. Maar vanaf dit moment begint wit te knoeien. Achteraf vraag ik mezelf met verbazing af waarom ik niet ‘gewoon’ de aanval op de korte vleugel doorzet met 31-27, zoals ook door Turbo Dambase wordt gesuggereerd. Maar de partijzet is nog niet de meest ernstige misgreep.

32. 34-30 25×34 33. 40×29 8-12 34. 31-27 20-25 35. 29×20 15×24

Beker3

36. 45-40??

De slechtst mogelijke zet van het bord, zeker in combinatie met de volgende. Ook hier geldt dat wit de druk op zwarts korte vleugel moet houden met bijvoorbeeld 28-22.

36. …. 18-23 37. 21-16??

De zet waarmee wit definitief al zijn voordeel uit handen geeft. Na 27-22 zou wit nog steeds vrijwel gewonnen staan. Ik had echter totaal geen rekening gehouden met zwarts volgende zet.

37. …. 23-29!38. 27-22?

De volgende ernstige fout van wit. Na 27-21 (25-30), 28-22 zou wit de stand in ieder geval nog gelijkwaardig hebben kunnen houden.

38. …. 25-30 39. 32-27 14-20 40. 27-21 20-25 41. 22-17

Beker4

Verhindert (30-34) wegens 39×30 (25×45), 17×8 (13×2), 35-30 (24×35), 33×4.

41. …. 9-14 42. 17×8 13×2 43. 28-23 19×28

Na (29×18) had wit weer opgelucht adem kunnen halen na bijvoorbeeld 38-32 of 40-34.

44. 33×22 14-19

Beker5

En hier mis ik het laatste moment waarop ik nog remise in handen heb. Na 38-32 wordt (30-34), 39×30 (25×45) weerlegd door 44-40 (45×34), 32-28 waarna wit de stand gemakkelijk remise houdt. Het frustrerende is dat ik het offer 44-40 enkele zetten eerder wel had gezien en op het beslissende moment weer was vergeten. Overigens is 39-33 oppervlakkig gezien nog wel te verdedigen, want op (30-34) zou gevolgd zijn 21-17 (34×45), 44-40 (45×34), 35-30 met goede remisekansen. Joop heeft echter een fraaiere mogelijkheid in petto:

45. 39-33?? 29-34!! 46. 40×20 25×14 47. 35×13 2-8 48. 13×11 6×50.

Al met al een levendige partij met een terechte uitslag. Zoals iedere uitslag trouwens terecht is….

De felicitaties gaan naar Joop Burgerhout.

Bekeravontuur LDG voorbij

Afgelopen zaterdag speelde LDG in de halve finale van de landelijke bekerwedstrijden met een viertal bestaande uit Casper Remeijer, Hans Tangelder, Hans Kreder en André van der Kwartel. LDG was de enige eersteklasser die de halve finales had bereikt en moest het opnemen tegen het naar de ereklasse gepromoveerde Constant Charlois en de sterke hoofdklassers Fryslân en Huissen 2.

De tegenstanders bleken een maatje te groot voor LDG te zijn. Alle drie de wedstrijden werden verloren en LDG wist slechts 5 bordpunten (4 gescoord door Casper Remeijer aan bord 1 en 1 door Hans Tangelder aan bord 2) te behalen.

Casper Remeijer redde de eer voor LDG met een overwinning dankzij een heel fraaie forcing:

CasperD1

Casper Remeijer – Shammie Kasnadi (Constant Charlois)

Na 35. … 2-8? won Casper met een inleidende zet en een offer verrassend door:

49-43, 14-19 (anders volgt 34-29), 25-20, 24×15, 33-29, 28-33 (op 12-18 of 6-11 volgt 39-33), 29×7, 33×44, 43-39, 44×33, 7-1, 9-14, 1-12.

CasperD2

Casper Remeijer – Shammie Kasnadi (Constant Charlois)

en in deze hopeloze stelling staakte zwart de strijd.

Onze jongens in Wageningen (2)

André van der Kwartel

In een vorige bijdrage op deze website heeft Hein van Winkel uitgebreid verslag gedaan van zijn verrichtingen in het Nederlands veteranenkampioenschap 2019 in Wageningen. In deze bijdrage wil ik de prestaties belichten van de twee andere LDG-ers die aan dit toernooi hebben deelgenomen: Hans Kreder en Dick den Ouden.

Hans Kreder

Hans mocht in de eerste ronde aantreden tegen Anton Schotanus. Niet de minste tegenstander. Hans verloor, maar had ook voor een kleine sensatie kunnen zorgen.

HansKrederSchotanus

Hans Kreder – Anton Schotanus

Stand na de 26e zet van wit.

Hans heeft een aantrekkelijke aanvalsstand op het bord gekregen. De zwartspeler had nu beter met (14-19) kunnen afhaken, maar kiest ervoor om de omsingeling voort te zetten: (13-19!?). Wit had nu winnend voordeel kunnen verkrijgen met 35-30! Een voorbeeld: (4-9), 40-35 (20-24), 29×20 (15×24), 44-40. Nu is (24-29) verhinderd door 23-18 en 30-24. En op (8-13) volgt 22-18 (13×33), 46-41 (30×10).

Het partijverloop vanuit de diagramstand was: (13-19), 42-38 (8-13), 44-39 [Met 35-30 had wit nog steeds groot voordeel behouden.] (19-24), 38-33 [Beter was 39-33] (14-19), 23×14 (20×9), 29×20 (25×14) en wit gaf op.

Na een rustige remise in de tweede ronde kreeg Hans een cadeautje in de derde.

KlompenhouwerKreder

Gerrit Klompenhouwer – Hans Kreder

De bovenstaande stand komt ontstaat vanuit de opening 34-30 (20-25), 32-28 (25×34), 39×30 (16-21), 31-26 (21-27), 30-25 (19-24). Wit moet nu voorzichtig zijn, maar zowel 37-31 als 37-32 is speelbaar. Op 44-39 volgt echter: (24-29), 33×24 (14-20), 25×14 (10×30), 35×24 (17-21), 26×17 (11×35). In de partij speelde wit: 40-34, waarna volgde: (27-32), 38×27 (17-22), 28×17 (11×31), 36×27 (24-30), 35×24 (14-20), 25×14 (10×28) en wit gaf direct op.

In de vierde ronde verloor Hans weer. Hoewel hij in die partij onder zware druk stond, was dit verlies niet nodig.

KrederRiupassa

Hans Kreder – David Riupassa

Stand na de 50e zet van zwart.

Het partijverloop was 32-28 (21-27), 28-22 (27-32), 37×28 (18×27) en hierna ging het snel bergafwaarts met wit, hoewel daar nog wel een extra zwakke zet voor nodig was.

In de diagramstand kan wit zich verdedigen met 23-19! (4-10 of?), 32-28 (21-27), 28-22 (27-31) [want op (27-32 en (18×27) speelt wit 19-14 en 29-23] en nu de computerzet 24-20!! Zwart kan op drie manieren twee schijven slaan, maar wit zal altijd op dam komen met een min of meer gelijkwaardig eindspel.

Met ruimhartige medewerking van zijn tegenstander wist Hans in de vijfde ronde weer op zijn gemiddelde te komen.

LuchiesKreder

Hans Luchies – Hans Kreder

Stand na de 32e zet van wit.

(23-29), 33×24 (20×29), 41-37 [Wit kiest voor een nogal moeilijke verdediging. Waarom niet gewoon 43-39?] (22×33), 44-40!? [Ook hier was 43-39 beter geweest.] (11-16), 40-34?? (29×40), 35×44 (17-22), 38×29 (22-27), 32×21 (16×36) en zwart stond definitief een schijf voor.

De laatste drie ronden verliepen voor Hans in pais en vree: drie remisepartijen zonder opmerkelijke momenten.

Dick den Ouden

Net als Hans scoorde Dick acht punten uit acht wedstrijden. Hij begon het toernooi met een overwinning omdat zijn tegenstander het eindspel nogal slordig behandelde.

KlompenHouwerdenOuden

Gerrit Klompenhouwer – Dick den Ouden

Stand na de 55e zet van wit.

In deze pot-remise stand probeert Dick nog iets: (26-31), 37×26 (28-32), 25-20? [Het lukt. Wit reageert niet goed. 26-21 (32×43), 21×32 had probleemloos remise gegeven.] (14×25), 24-19 (32×43), 19-13 (43-48!) [De witspeler heeft waarschijnlijk overzien dat zwart hier dreigt te winnen met (27-31).] 26-21 (27×16), 13-9. Maar nu is een voor zwart gewonnen eindspel ontstaan. Er werden nog enkele zetten gespeeld, maar wit liet het zich niet allemaal meer bewijzen.

Na een rustige remise in de tweede ronde verloor Dick in de derde ronde. Twee slordige zetten in het late middenspel lieten een redelijk gezonde stand in elkaar storten. In de vierde ronde speelde Dick weer remise, maar zijn tegenstander had hem wel wat meer aan de tand kunnen voelen.

denOudenKentie

Dick den Ouden – Cees Kentie

Stand na de 36e zet van wit.

Na (21-27×27) liep de partij snel remise. Maar zwart had meer druk kunnen uitoefenen met (12-17). 37-31 is dan verhinderd door (21-26). Op 42-37 volgt nu (17-22) en op 31-27 volgt ook (17-22) en wit heeft alleen maar 45-40 om schijfwinst te voorkomen. Daarom zou na (12-17) een plausibel verloop kunnen zijn: 33-29 (24×33), 38×29 (17-22), 29-24 (22-28), 34-29 (25×34), 29×40 (19×30), 35×24. Het is zeker nog geen gelopen race, maar het is duidelijk dat wit onder zware druk staat.

In de vijfde ronde speelde Dick remise tegen Fred Passchier. Gezien het ratingverschil een uitstekende prestatie. Dick had de sensatie nog groter kunnen maken:

PasschierdenOuden

Fred Passchier – Dick den Ouden

Stand na de 25e zet van zwart.

Wit kon de verleiding niet weerstaan om de fraaie zet 37-31 te spelen. Zwart speelde (21-26) en miste daarbij de damzet: (36-41), 47×36 (7-11), 16×7 (12×1), 27×16 (18-22), 28×17 (24-29), 34×23 (19×48). De dam wordt direct afgepakt, maar zwart houdt er een schijf winst aan over.

Maar negen zetten later had Dick op zijn beurt geluk dat zijn tegenstander een damzet over het hoofd zag:

PasschierdenOuden2

Fred Passchier – Dick den Ouden

Stand na de 34e zet van zwart.

Wit speelde hier 22-18? En miste derhalve: 37-31 (36×18), 28-22 (18×27), 32×21 (26×17), 29-23 (19×28), 33×2.

In het vervolg van de partij werden er wederzijds verschillende meer kansrijke voortzettingen gemist. De partij eindigde daarom min of meer terecht in remise.

Ook in de zesde ronde speelde Dick remise, maar in deze partij miste hij tot twee keer toe een winnende voortzetting.

JochemsendenOuden

Evert Jochemsen – Dick den Ouden

Stand na de 28e zet van wit.

Zwart ruilde terug met (11-17), maar had eenvoudig een schijf kunnen winnen met (12-17!), 33-28 (24-30), 35×24 (19×30), 28×19 (12×32) met schijfwinst.

Op de 46e zet deed zich weer een moment voor waarop zwart een winnende voortzetting miste:

JochemsendenOuden2

Evert Jochemsen – Dick den Ouden

Zwart speelde (8-12) en na 21-17×27 liep de partij snel remise. Winst zou zijn geweest: (18-22!). Wit kan niet veel meer. Een plausibele mogelijkheid is: 37-32 (8-12), 45-40 (19-23), 39-33 (13-18) en wit mag het verder uitzoeken. Ook andere varianten verliezen snel voor wit.

De laatste twee ronden speelde Dick rustige remisepartijen waarover geen bijzonderheden te vermelden zijn.

Cupfighters LDG naar halve finales na uitschakeling ereklasser Dammend Tilburg

Afgelopen zaterdag werden de kwartfinales van de nationale beker gespeeld in Gouda. LDG was ingedeeld in een poule van 4 met ereklasser Dammend Tilburg, en hoofdklassers IJmuiden en Gooi&Eemland. Er werden 3 rondes rapid gespeeld met een bedenktijd van 30 minuten plus 20 seconden per zet. LDG trad aan met een viertal bestaande uit Casper Remeijer, Steven den Hollander, Hans Tangelder en Hans Kreder.

In de eerste ronde speelde LDG tegen IJmuiden. Tegen Jesse Bos kwam Hans Tangelder in het middenspel onder druk te staan. Hij plaatste nog een offer in een lastige stand, maar moest enkele zetten later de strijd staken.

Casper Remeijer zette een fraaie Ghestem doorstoot om in winst in zijn partij tegen Kees Pippel en bracht daarmee de stand weer op gelijke hoogte.

Steven den Hollander speelde in een spannende partij remise tegen Krijn ter Braake.

De strijd tussen Hans Kreder en Martin van Dijk ging lang gelijk op, maar Hans Kreder verloor uiteindelijk nipt in het eindspel. Daardoor werd de einduitslag bepaald op 5-3 voor LDG.

In de tweede ronde speelde LDG tegen Gooi&Eemland. Gooi&Eemland had niet zijn sterkste spelers opgesteld en verloor dan ook kansloos met 7-1. Alleen Steven den Hollander moest remise toestaan aan Leo van der Laan.

In deze ronde verloor Dammend Tilburg verrassend met 5-3. Omdat Dammend Tilburg de eerste ronde maar met 6-2 van Gooi&Eemland gewonnen had, zou LDG in de laatste ronde aan 4-4 genoeg hebben om de tweede plaats en daarmee plaatsing voor de halve finales veilig te stellen.

Steven den Hollander speelde een snelle remise tegen Koos van Amerongen.

Hans Kreder speelde heel degelijk tegen Thijs van den Broek.

HansKBekerD1

Hans Kreder – Thijs van den Broek
In het diagram is te zien dat de sterke speler Thijs van den Broek niets heeft bereikt tegen Hans Kreder. Hij speelde nog lang door maar moest uiteindelijk in remise berustten.

Hans Tangelder speelde tegen Jasper Daems.

HansTBekerD1

Jasper Daems – Hans Tangelder, stand na 18-23, 29×18, 12×23.

In de diagramstand heeft Hans een degelijke flankaanval, maar ook een lelijk blokje 10, 14, 15, 20, en maar liefst vijf schijven op de lange lijn.

En van de pyramide resten slechts de twee steunpilaren 2 en 4.

In de WhatsApp van LDG vreesde Steven den Hollander dan ook voor een slechte afloop van de partij met uitschakeling van LDG als gevolg.

In het diagram werd zwart ook nog verrast door 39-34, 28×30, (op 28×48, volgt 37-32), 35×13.

Nu lijkt zwart reddeloos verloren, omdat wit op de volgende zet 37-32 kan spelen. Hoe moet zwart zich nog redden? Na lang nadenken vond zwart de verrassende zet 7-11! Op 37-32 brengt dan steunpilaar 4 redding: 37-32, 4-9, 32×12, 9×7!.

De partij ging verder met 40-35 20-24; 45-40 23-28; 37-32 28×37; 31×42 22-28; 40-34 14-19; 25-20 19×8; 20×29.

Zwart heeft de indringer op 13 onschadelijk gemaakt en heeft nu een gelijkwaardige stand.

10-14; 8-13 30-25; 13-18 29-24? De wit speler mist een listig slagzetje.

HansTBekerD2

Jasper Daems – Hans Tangelder

Met 14-20, 4-9, 18-23, 28×19 haalt zwart met een vier om vijf de overwinning binnen.

NK finalisten Casper Remeijer en Anton van Berkel speelden een spannende partij. Een aardig fragment uit deze partij.

CasperBekerD1

Anton van Berkel – Casper Remeijer

In deze stand speelde Anton 38-32 en wit mag de één om vier met 22-27 niet nemen, omdat daarna wit dam haalt door 28-22 en 37-31. De partij eindigde uiteindelijk in remise.

Daardoor behaalde LDG een 5-3 overwinning, waarmee het zich plaatste voor de halve finales van de landelijke beker ten koste van ereklasser Dammend Tilburg.

Onze jongens in Wageningen (1)

André van der Kwartel

In de week van 15 tot 19 april werd in Wageningen het jaarlijkse veteranenkampioenschap van Nederland verspeeld. Drie leden van het Leids Damgenootschap namen aan dit toernooi deel: Hans Kreder, Dick den Ouden en Hein van Winkel. Hein eindige op de 24e plaats (van de 88 deelnemers) met de uitstekende score van 10 punten uit 8 wedstrijden. Hans en Dick scoorden ieder 8 uit 8 en eindigden op respectievelijk de 49e en 51e plaats. Ik had mij voorgenomen een verslag te schrijven van de prestaties van onze damgenoten, maar dat duurt nog even, omdat slechts enkele partijen zijn ingevoerd in Toernooibase en ik dus nog veel handwerk moet verrichten om analyses te kunnen uitvoeren. Ik was dus aangenaam verrast toen Hein mij een uitgebreid artikel over zijn partijen toestuurde. Hieronder de bijdrage van Hein. Ik wens jullie veel leesplezier.

Hein van Winkel – Leo van der Laan

NK Veteranen ronde 1, 15-04-2019

1.32-28 18-23 2.33-29 23×32 3.37×28 13-18 4.28-23 19×28 5.29-24 20×29 6.34×32 14-19 7.39-33 10-14 8.44-39 5-10 9.41-37 17-21 10.50-44 9-13 11.32-28 11-17 12.37-32 6-11 13.46-41 21-26 14.41-37 1-6 15.40-34 3-9 16.44-40 17-22 17.28×17 12×21 18.49-44 7-12 19.35-30 19-23 20.30-25 14-19 21.34-30 10-14 22.30-24 19×30 23.25×34 14-19 24.34-29 23×34 25.40×29 12-17 26.45-40 2-7 27.40-35 7-12 28.29-24 19×30 29.35×24 9-14 30.33-29 17-22 31.39-33 21-27 32.32×21 16×27 33.44-40 12-17 34.40-35 8-12 35.35-30 14-19 36.30-25 19×30 37.25×34 13-19

HeinD1

38.34-30 4-10?

Zwart kan zich hier redden met 38…15-20 en dan bijv. 39.29-24 20×29 40.33×13 18×9 41.38-33 9-14 42.43-38 22-28 43.31×22 28×39 44.38-33 17×28 45.33×44.

39.29-24?

Ook wit mist hier iets eenvoudigs. Met 39.30-24 19×30 40.29-24 30×19 41.33-28 22×33 42.31×24 wint wit een schijf en partijwinst is niet moeilijk meer.

39…10-14 40.24×13 18×9 41.43-39 14-19 42.33-29 9-13 43.29-24 19-23 44.39-34 17-21 45.30-25 12-18 46.38-33 11-17?

HeinD2

Hier had zwart nog een uitstekende mogelijkheid. Via 46…11-16 47.42-38 23-28

48.24-19 28×30 49.19×8 27-32 50.37×17 21×3 51.25×34 26×37 bereikt zwart een iets beter staand eindspel. Bijv. 52.47-42 16-21 53.42×31 21-26 54.31-27 26-31 55.27-21 31-37 56.21-17 15-20 57.38-33 20-24 58.33-28 18-22 59.17-12 22×33 , maar hierover hoeft wit zich geen zorgen te maken.

47.42-38! 6-11

De alternatieven 1) 47…23-28 48.24-19 28×30 49.19×8 30-35 50.8-2 18-23 51.2-16 22-28 52.31×11 6×17 53.16×32. 2) 47…13-19 48.24×13 18×9 49.33-29 6-11 50.29×18 22×13 51.31×22 17×28 52.25-20 15×24 53.34-29 24×31 54.36×7.

48.34-29 23×34 49.24-19 13×24 50.33-28 22×42 51.31×13 42×31 52.36×7 34-40

HeinD3

53.7-1

Hier krijgt zwart nog een kans op een lang eindspel. Beter was 53.13-8 24-29 54.8-2 40-45 55.7-1 45-50 56.1×40 17-22 57.40-35 22-28 58.25-20 15×24 59.35×46.

53…40-45

Zwart had nog wat tegen kunnen sputteren met 53…40-44 54.25-20 44-49 55.20×29 49-40 56.29-24 40-35 57.24-19 17-21 58.1-34 35-44 59.13-9 44-35 60.9-4 35×2. Maar dit gaat wit ook winnen.

54.13-8 45-50 55.8-2 50-28 56.2×35 15-20 57.25×14 28×5 58.1-18 5-28 59.35-49 28-10 60.18-4 10-5 61.49-44 17-21 62.44-49 5-14 63.49×16 14-5 64.16-11 5-19 65.11-6 19-14 66.4-22 14-19 67.22-27 19-5 68.48-42 5-46 69.27-22

2-0

Cock van Wijk – Hein van Winkel

NK Veteranen ronde 2, 16-04-2019

1.32-28 18-22 2.37-32 12-18 3.41-37 7-12 4.46-41 1-7 5.31-26 19-23 6.28×19 14×23 7.32-28 23×32 8.37×28 10-14 9.41-37 5-10 10.38-32 20-24 11.43-38 14-20 12.34-30 9-14 13.30×19 13×24 14.40-34

HeinD4

14….3-9.

Hier was 14…24-29 goed speelbaar. Er kan eventueel 15.34×23 18×29 16.33×24 20×29 17.49-43 22×33 18.39×28 17-21 19.26×17 11×33 20.43-39 12-18 21.39×28 7-12 22.44-39 (na 22.28-23 volgt 29-34 23.32-28 18×29) 22…18-23 23.28×19 14×23

15.34-29 20-25 16.29×20 15×24 17.45-40 18-23 18.28×30 25×45 19.37-31 8-13 20.42-37 13-19 21.47-42 2-8 22.48-43 9-13 23.35-30 4-9 24.30-25

HeinD5

24….12-18.

Zwart heeft een lastige stand, maar na deze zet wordt hij compleet weggecombineerd. Beter was het proberen van 24…19-23 25.33-29 (Ik was eigenlijk bang voor 25.32-27 maar dan kan 23-28 26.27×18 13×22 27.31-27 22×31 28.33×22 17×28 29.36×27 9-13 en de voorpost lijkt prima te verdedigen.) 25…23×34 26.39×30 13-19 27.44-40 45×34 28.30×39 8-13 29.50-45

25.32-27 19-23 26.33-29 23×34 27.39×30 13-19 28.30-24 19×30 29.25×34 9-13 30.37-32 7-12 31.34-29 13-19 32.32-28 22×24 33.27-21

2-0

Hein van Winkel – Joop Roedolph

NK Veteranen ronde 3, 16-04-2019

1.32-28 18-23 2.33-29 23×32 3.37×28 20-25 4.39-33 12-18 5.44-39 7-12 6.50-44 19-23 7.28×19 14×23 8.41-37 10-14 9.37-32 14-20 10.33-28 13-19 11.31-27 20-24 12.29×20 25×14 13.34-30 5-10 14.46-41 15-20 15.41-37 20-24 16.39-33 10-15 17.44-39 8-13 18.30-25 2-8

HeinD6

Wat mag hier natuurlijk niet volgens diagram 17 uit “Oom Jan leert zijn neefje dammen”? Heel goed!, maar het volgde toch:

19.40-34 17-22 20.28×17 11×31 21.36×27 24-29 22.33×24 19×30 23.35×24 14-20 24.25×14 9×40 25.45×34 23-28 26.32×23 18×40

0-2

Wat ga je doen na zo’n debacle? Het liefst had ik heel hard op de grond gestampt en verdwenen als Repelsteeltje. Gelukkig zijn er mooie boswandelingen in de omgeving van Wageningen mogelijk. Daar ben ik dan ook maar een stuk gaan wandelen. En na ongeveer een uur begon mijn hoofd weer wat normaler te reageren. Damschijven verdwenen langzaam maar zeker uit mijn grijze massa. Ik had mijn fototoestel bij me en begon wat aan mijn hobby als planten/bloemen/fotograaf te doen. Waarvan het resultaat mijn tweede vijfklapper van de week was. De vijfklapper met hun wetenschappelijke namen.

HeinFoto1

De eerste een Sambucus racemosa of Trosvlier.

HeinFoto2

De tweede Taraxacum officinale of Paardenbloem.

HeinFoto3

De derde Ficus equi. Maar even geen commentaar bij dit diepe dal. Maar toch weer uit het dal geklommen.

HeinFoto4

De vierde Ceratocapnos claviculata of Rankende helmbloem.

HeinFoto5

De vijfde Fagus sylvatica of Beuk. De volgorde van deze plantjes geven wel iets weer van mijn gemoedstoestand. Bij vier een lieflijk klein bloemetje dat me tot rust bracht en bij nummer vijf de beuk erin. En de volgende dag ging de beuk er in.

Cees Osté – Hein van Winkel

NK Veteranen ronde 4, 17-04-2019

1.31-27 19-23 2.33-28 17-22 3.28×19 22×31 4.36×27 14×23 5.39-33 10-14 6.44-39 14-19 7.41-36 5-10 8.46-41 10-14 9.50-44 20-24 10.34-29 23×34 11.40×20 15×24 12.32-28 18-23 13.37-32 12-18 14.41-37 7-12 15.45-40 11-17 16.40-34 6-11 17.34-29 23×34 18.39×30 1-6 19.43-39 18-23 20.49-43 12-18 21.47-41 8-12 22.36-31 2-8 23.41-36

HeinD7

23… 17-21

Zwart vroeg zich af of dit nu een lokzet, lokvingerzet of vingerlokzet was. Wit vervolgde met

24.31-26

Zwart krijgt een extra tempo en waagt het erop:

24…. 23-29

Misschien is 24…4-10 25.26×17 11×31 26.36×27 6-11 27.37-31 11-17 28.31-26 17-21 29.26×17 12×21 30.30-25 10-15 31.44-40 beter voor zwart, maar speculeren op een vingerzet is ook leuk.

25.26×17 11×31 26.36×27?

Na 26.37×26 18-22 (26… 29-34 27. 28-23 19×37 28. 30×10 4×15 29.39×30 verliest zwart een schijf.) 27.28×17 12×21 28.26×17 29-34 29.36-31 34×25 is er een gelijkwaardige stand.

26…29-34 27.37-31 34×25 28.31-26 18-23 29.27-21 16×27 30.32×21 23×32 31.38×27 13-18 32.33-29 24×33 33.39×28 9-13 34.42-38 4-10 35.21-16 19-23 36.28×19 14×23 37.44-39 6-11 38.16×7 12×1 39.38-32 10-14 40.26-21 14-19 41.48-42 25-30 42.35×24 19×30 43.32-28 23×32 44.27×38 30-35 45.39-34 13-19 46.38-33 19-23 47.42-38 23-29

0-2

Hein van Winkel – Jan Lammers

NK Veteranen ronde 5, 17-04-2019

1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3.41-37 7-11 4.34-29 1-7 5.40-34 21-26 6.45-40 20-24 7.29×20 15×24 8.50-45 10-15 9.34-30 18-23 10.31-27 14-20 11.30-25 17-21 12.25×14 9×20 13.37-31 26×37 14.32×41 21×32 15.28×37 4-9 16.33-29 24×33 17.38×18 12×23 18.42-38 5-10 19.37-32 10-14 20.41-37 7-12 21.39-33 12-18 22.44-39 8-12 23.46-41 2-8 24.40-34 12-17 25.49-44 8-12 26.44-40 20-24 27.47-42 23-28 28.32×23 19×28 29.33×22 17×28 30.34-30 14-19 31.38-32 18-23 32.40-34 9-14 33.42-38 3-9 34.30-25 15-20 35.34-30 13-18 36.36-31 9-13 37.41-36

HeinD8

37… 11-17?

De computer geeft aan dat er na 37…16-21 38.31-26 28-33 39.26×8 33×31 40.36×27 13×2 41.39-33 11-17 42.48-42 6-11 43.42-37 2-7 44.33-28 18-22 45.27×29 24×22 46.45-40 22-28 47.32×23 19×28 voor wit zware tijden aanbreken.

38.31-26 6-11

HeinD9

39.37-31?

Na een partij onder zware druk, had ik hier met tijdgebrek niet meer het vermogen om de gevolgen van 48-42 uit te rekenen. Er zat zelfs een voordelige vijfklapper voor mij in, die een eervolle vermelding opleverde bij de mooie combinaties. Enkele varianten:

39.48-42

A(vijfklapper) 39…16-21 40.38-33 18-22 41.39-34 28×48 42.42-38 48×31 43.36×27 (en niet 43.36×9?? 14×3 44.25×14 19×10 45. 30×28 22×42).

B 39…17-22 [of 18-22] 40.38-33 12-17 [12-18] 41.42-38 16-21 42.39-34 28×48 43.38-33 48×31 44.36×7.

C 39…28-33 40.39×28 16-21 41.37-31 11-16 42.45-40.

D 24-29 40.30-24 19×30 41.35×22 18×27 42.32×21 16×27 43.39-33 12-18 44.37-32 17-22 Wellicht is D nog het beste omdat er nog spel blijft.

De partij ging verder met

39…28×37 40.31×42 23-28 41.42-37

Beter was 41.39-34 18-23 42.34-29 23×34 43.30×39 12-18 44.36-31 16-21.

41…17-22?

Volgens Flits is 41…18-23 42.48-42 12-18 43.38-32 17-22 44.36-31 veel beter. In plaats van de partijzet geeft Flits nu de volgende variant: 42.48-42 11-17 43.38-32 28-33 44.39×28 22×33 45.45-40 18-23 46.40-34 33-39 47.43-38 39-44 48.34-29 24×33 49.38×7 20-24 50.7-2 14-20 51.25×23 13-18 52.23×21 16×47 53.30×19 44-50 54.37-32 47-29. Maar er volgde een snel einde via

42.37-31? 11-17 43.38-32 28×37 44.31×42 16-21 45.43-38 21-27 46.39-33 18-23 47.45-40 13-18 48.42-37 23-28 49.40-34 28×39 50.34×43 27-31

0-2

Piet van Eeden – Hein van Winkel

NK Veteranen ronde 6, 18-04-2019

1.34-30 20-25 2.39-34 14-20 3.44-39 10-14 4.50-44 5-10 5.31-26 20-24 6.33-29 24×33 7.38×29 18-23 8.29×18 12×23 9.39-33 15-20 10.44-39 10-15 11.42-38 20-24 12.49-44 15-20 13.47-42 8-12 14.32-27 2-8 15.37-32 17-21 16.26×17 11×31 17.36×27 6-11 18.41-37 11-17 19.46-41 4-10 20.33-28

Volgens Flits is 20.41-36 10-15 21.33-28 13-18 22.37-31 17-21 23.31-26 1-6 24.26×17 12×21 25.39-33 6-11 26.42-37 21-26 27.44-39 sterker.

20…17-21 21.41-36 12-18 22.39-33 7-12

Met 22…21-26 23.44-39 8-12 24.37-31 26×37 25.42×31 kan zwart de KVO vasthouden.

23.34-29 23×34 24.30×39 10-15 25.27-22 18×27 26.28-23 19×28 27.33×31 21-26 28.31-27 13-18 29.32-28 9-13 30.37-31 26×37 31.42×31 14-19 32.28-22 12-17 33.22×11 16×7 34.39-33 8-12 35.43-39 3-8 36.48-43

HeinDCorrectie

Nadat ik Piet uit een kortevleugelopsluiting had laten ontsnappen (kwestie van zetcontrole), krijg ik op de 36e zet eindelijk de kans om het voordeel opnieuw naar mij toe te trekken. Na bijvoorbeeld 36.38-32 19-23 37.33-28 24-29 38.28×19 13×24 39.39-34 18-23 40.48-43 23-28 41.32×23 29×18 42.34-29 24×33 43.35-30 25×34 44.40×38 18-23 45.38-33 is er weinig aan de hand, maar nu heeft wit op zijn rechtervleugel geen zet meer.

36…1-6

Met 36…18-23 37.27-21 12-18 38.21-16 8-12 39.33-28 23×32 40.38×27 12-17 had zwart de lastige bezetting van 28 kunnen vermijden met groot voordeel.

37.27-21

Flits geeft aan dat met 37.33-28 18-23 38.38-32 12-17 39.31-26 7-11 40.36-31 13-18 41.27-21 17-22 42.28×17 11×22 43.21-16 24-29 44.43-38 nog een heel eind gekomen was. Nu is het eigenlijk al afgelopen.

37…6-11 38.21-16

Niet beter is 38.31-26 11-17 39.36-31 18-22

38…11-17 39.31-26 17-22 40.26-21 7-11 41.16×7 12×1 42.21-16 1-6 43.35-30 25×34 44.39×30 24×35 45.33-29 22-27 46.43-39 18-22 47.39-33 20-24 48.29×20 15×24 49.40-34 19-23 50.45-40 13-19 51.34-30 8-13 52.40-34 13-18 53.44-39 27-31 54.36×27 22×31 55.38-32 31-36 56.32-28 23×32 en wit zag dat ik na 34-29 gewoon zou laten slaan.

0-2

Hans van der Laan – Hein van Winkel

NK Veteranen ronde 7, 18-04-2019

1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 19-24 4.32-28 23×32 5.37×28 20-25 6.29×20 25×14 7.41-37 14-19 8.46-41 10-14 9.37-32 17-22 10.28×17 12×21 11.41-37 7-12 12.50-45 5-10 13.35-30 19-24 14.30×19 13×24 15.33-28 9-13 16.38-33 21-26 17.43-38 11-17 18.34-29 14-20 19.40-34 17-22 20.28×17 12×21 21.32-28 18-22 22.28×17 21×12 23.38-32 6-11 24.32-28 11-17 25.42-38 13-18 26.45-40 17-22 27.28×17 12×21 28.29-23 18×29 29.34×23 1-7 30.38-32 7-12 31.33-28 24-30?

HeinD11

32.31-27?

Beide spelers zijn in slaap gevallen. Niet -of te laat- opgemerkt, dat 32.32-27 21×41 33.40-34 26×37 34.34×5 4-10(of?) 35.5×19 41-46 36.19-5 37-41 37.48-42 2-7 38.42-37 41×32 39.28×37 46×10 40.5×11 16×7

32…30-35 33.48-43 20-25 34.27-22 4-9 35.47-42 9-13 36.42-38 12-17 37.22×11 16×7 38.36-31 7-11 39.31-27 11-16 40.40-34 15-20 41.38-33 10-15 42.44-40 35×44 43.49×40 13-19 44.23×14 20×9 45.40-35 9-13 46.33-29 13-18

Na een aantal wat zwakkere zetten staat zwart niet goed meer, sterker: waarschijnlijk verloren. Het is aan wit om eens flink door te rekenen of 29-24 dan wel 35-30 te spelen om de aanval op zwarts lange vleugel winnend te laten zijn. Wits hand bevond zich enkele keren boven schijf 35. Dan is het stand op pokerface om niet te laten merken dat je dan zult toeslaan. Even zetcontrole en het zou ook niet gebeuren. Maar…

47.35-30??

HeinD12

47…26-31 48.37×17 18-22 49.27×18 8-12 50.17×8 2×35

En de volgende vijfklapper was een feit. Er volgde nog

51.32-27 25-30 52.34×25 35-40 53.43-38 40-45 54.38-33 45-50 55.27-22 50-45 56.33-28 16-21 57.39-33 45-40

0-2

Jaap Langerak – Hein van Winkel

NK Veteranen ronde 8, 19-04-2019

1.34-30 20-25 2.30-24 19×30 3.35×24 14-20 4.33-28 20×29 5.28-22 17×28 6.32×34 10-14 7.37-32 5-10 8.41-37 14-20 9.39-33 11-17 10.44-39 10-14 11.46-41 17-21 12.31-26 14-19 13.26×17 12×21 14.50-44 7-12 15.32-28 20-24 16.37-32 1-7 17.41-37 21-26 18.37-31 26×37 19.32×41 9-14 20.41-37 14-20 21.37-32 24-30 22.36-31 7-11 23.47-41 11-17 24.41-36 4-9 25.42-37 30-35 26.28-23 19×28 27.33×11 6×17 28.32-28 9-14 29.39-33 14-19 30.44-39 35×44 31.49×40 17-21 32.37-32 21-26 33.34-29 26×37 34.32×41 19-23 35.28×19 13×24

Ik was vredelievend aan deze partij begonnen met het oog op de +1 in het toernooi te verdedigen. Maar ik nam bewust deze zooihekstelling in omdat het toch wat combinatieve probleempjes met zich mee kon brengen. Wie weet?!

36.38-32 18-22 37.32-27 22×31 38.36×27 12-18 39.41-37 8-12 40.48-42 12-17 41.43-38 3-8

HeinDCorrectie2

42.40-34

Na 42.37-32 2-7 43.29-23 18×29 44.42-37 7-12 is er weinig aan de hand.

42…8-12 43.45-40?

Wit had zich nog kunnen redden met een variant als 43.37-32 2-7 44.42-37 17-22 45.37-31 22-28 46.33×13 24×42. Maar nu is het meteen uit. Na de slagzet staan de schijven perfect op hun plaats.

HeinD14

43…25-30 44.34×14 17-21 45.29×20 21×45 46.14-9 15×24 47.9-4 45-50 48.4×36 50×46

Het afspel was niet moeilijk meer.

49.36-13 24-29 50.13-30 46-28 51.30-25 12-17 52.25-3 16-21 53.3-20 29-34 54.20-38 21-26 55.38-21 17-22 56.21-16 28-14 57.42-38 34-40

0-2

En de vijfde vijfklapper kreeg vorm als de vijfde overwinning.

De memoires van Joop Burgerhout: De eerste jaren!

Uit de oude doos”

Enige tijd geleden heb ik de leden van het Leids Damgenootschap opgeroepen om bijdragen voor de website aan te leveren. Ik dacht aan fragmenten uit de onderlinge wedstrijden en aan leuke of leerzame fragmenten uit het verleden. Joop Burgerhout heeft zodanig uitgebreid op die laatste suggestie gereageerd, dat het de speelse term “uit de oude doos” verre overstijgt. Daarom heb ik de vrijheid genomen om de titel te veranderen in “De memoires van Joop Burgerhout”. Ik wens jullie veel plezier bij het lezen en kijk uit naar de volgende bijdragen van Joop!

André van der Kwartel

De memoires van Joop Burgerhout:

De eerste jaren!

Mijn oertijd …

Ergens in 1966 ben ik gaan dammen. Mijn ouders verhuurden kamers, en een van de huurders was een ambtenaar, afkomstig uit Suriname. Ik was bruin met Moluks bloed, hij was tegen het zwarte aan en zijn roots lagen in West-Afrika. We speelden dampartijtjes. De televisie stond ongetwijfeld aan in ons huis, want in het protestantse Katwijk was tv nog weinig populair. “Je haalt daarmee de duivel in huis” en we keken dus naar ieder programma. Wat niet mocht, was vaak wel lekker. Had je in de tijd al de Piraten TV? Ik weet het niet, maar daarop waren voor een jongetje in de puberteit aantrekkelijke zaken te zien. De duivel heb ik overigens thuis nooit ontmoet. Maar wel een tegenstander van formaat. Zijn naam was Ulrich Aron. Hij zou furore gaan maken in Suriname, is genoemd als kandidaat minister en zo. Deze informatie haal ik trouwens van internet, want ik heb hem tientallen jaren geleden voor het laatst gezien.

Onze dampartijtjes stonden in het teken van zetjes, kleine combinatietjes die me enorm veel verwondering opleverden. Tussen de partijtjes door keken we televisie. Positiespel speelde geen rol, alles draaide om de zetjes. Zo heb ik het spel geleerd.

Familiedammen …

Als 12-, 13-jarige jongen wilde ik alleen maar spelen. Oom Gijs (Haasnoot), de broer van mijn moeder, zou heel goed kunnen dammen. Dus ging ik naar hem toe met een dambord onder mijn arm en schijven in een zakje. Tante Cock, van oom Felix, was ook een grootheid … haar bezocht ik ook. We hadden discussies over ‘blazen’ (als je vergeet te slaan, dan mag de schijf weggenomen worden) en over de ligging van het bord en de kleur van de te bespelen velden. Moest het donkere veld links- of rechtsonder; moest gespeeld worden op witte of donkere velden?

Het eerste toernooi en knoflook!

Op 14-jarige leeftijd zat ik op ’t Visser ’t Hooftlyceum. Schoolsporten en ik was de vertegenwoordiger van klas 2f bij het dammen. Frans de Jonge zat een klas boven mij, hij was trouwens nagenoeg mijn buurjongen. Hij woonde op Parklaan 102, ik op Parklaan 56. Het was mijn eerste toernooi. Frans deed niet mee, en ik won niet, en dat kwam door de zenuwen.

Ik ben nu al jaren actief in de psychologie, en ik ga pas nu de zenuwen van toen wel een beetje begrijpen. Mijn enorme ambitieniveau stond op gespannen voet met mijn enorme angst om te verliezen. Alles draaide om winnen. Sportief was ik niet. Ik nam knoflook, rookte sigaretten en blies rookwalmen over het bord … Ik heb meer dingen gedaan, maar ach … ik was jong en nog maagd.

Ton Sijbrands en de Rijnsburgse Damclub

In 1969 kwam Ton Sijbrands naar Rijnsburg. Hij speelde daar een simultaanseance, en die was aangekondigd in de Nieuwe Leidsche Courant. Met de fiets ben ik ernaar toegegaan. Wim Leeuwenburg, drievoudig kampioen van Rijnsburg, zat naast me en ik speelde een leuke partij. De volgende dag stond er een stukje in de krant over mij (zie hieronder).

Leeuwenburg had mij dezelfde avond al lid gemaakt van de Rijnsburgsche Damclub!

De partij tegen Ton heb ik niet genoteerd. Ik wist namelijk niets van notatie. Achteraf is dat jammer, want grootmeester Sijbrands won met een combinatie die wonderschoon was. Vanaf die tijd heb ik hem bewonderd. Meer dan welke grootmeester dan ook.

Joop1

Uit het Leidsch Dagblad, 30 juli 1969

Het eerste conflict …

Pas jaren later hoorde ik dat dit stukje in het Leidsch Dagblad aanleiding was voor een scherpe brief. Jan Schoneveld, voorzitter van de Katwijksche Dam Club, was woedend op de Rijnsburgers. “Hoe halen jullie het in je hoofd om een Katwijker te ronselen?” De Rijnsburgers moesten erom lachen. De stamboom werd erbij gehaald, en ziedaar: “Jouw vader, Jacob Burgerhout, is in 1912 geboren, en weet je waar, Joop? In Rijnsburg! En jouw oma, zijn moeder, heette Janna Brussee, en Brussee is een Rijnsburgse naam”.

De Katwijkers lachten niet.

Mijn vader maakte zich alleen maar druk of ik wel genoeg deed aan mijn huiswerk. Dat was niet het geval. Een vervelend gebeurtenis maakte dat ik van de HBS gestuurd werd. In 1970 ging ik werken op de Flora bij Gert van Zuylen. Hij was een van ’s Rijnsburgs beste dammers, bloemenhandelaar en ik ging werken. ’s Avonds damde ik met Frans de Jonge en op de damclub.

Spijt …

Mijn fanatisme was enorm. Ik heb al wat schreven over knoflook, maar er was meer gaande. In mijn eerste jaar won ik de Najaarsbeker, een toernooi uitgeschreven door Wim Leeuwenburg. Ik zal het nu maar eerlijk opbiechten, ter leringhe ende vermaeck van een ieder die aangetast is door het “altijd-maar-willen-winnen-virus”. Ik heb in januari 1970 een uitslag verkeerd doorgegeven. In plaats van remise heb ik gemurmeld dat ik had gewonnen. En toen werd ik de winnaar van de beker.

Met terugwerkende kracht moet de beker naar Jac. van Egmond, maar die is al jaren dood. Ik voel nog steeds de schaamte die ik toen niet had.

Eerste resultaten

In 1970 was er sneldammen, en dat won ik. De jarenlange ervaring met de Surinaamse dammers had me geleerd om op zetjes te spelen. Ik had er aardigheid in om ingewikkelde standen op te bouwen, vooral de Partie Bonnard had mijn voorkeur. Uiteraard vanwege de vele combinaties. Ik was jong en kon heel snel en diep rekenen.

(Dat vermogen is na 50 jaar behoorlijk verdwenen, merk ik. Als jong dammertje was een variant van 15 – 30 zetten diep doorrekenen niet vreemd, maar nu zit ik te zweten op een niveau van minder dan tien zetten en dan klopt er nog geen bal van … Korsakow, Alzheimer ??? )

Techniek

Uit de beginjaren een fragment Joop Burgerhout (wit) tegen Cees Breed (zwart). Het komt uit een partij,die gespeeld werd in het kader van de wedstrijd Noord-Holland versus Zuid-Holland. Ik zat bij de jeugd, en speelde in het provinciale tiental. De datum was 28 augustus 1971 en plaats van handeling IJmuiden. Baris Dukel ontmoette ik daar. Hij was Nederlands kampioen geweest in 1956, en deelnemer aan een WK. Wat een enorm aardige vent was hij! Hij liet me openingsvarianten zien, en wat me bijstaat is dat ware kampioenen geen opscheppers zijn.

Joop2

Joop Burgerhout – Cees Breed

Na het gespeelde 23. (…) 11-17, volgde 28. 40-34 en zwart staat verloren. Er dreigt 34-30 (25×23) 28×10. Om dat te pareren komt maar één zet in aanmerking, namelijk

28 . … 4-10 en toen volgde

29. 34-30 25×34, 30. 28×19 20×29, 31. 42-37 14×23, 32. 38-33 29×49, 33. 46-41 29×27, 34. 31×4!

Nieuwe beker avonturen van LDG: de kunst van het tellen

Dinsdagavond 9 april stonden de bekerwedstrijden van de Zuid-Hollandse Dambond op het programma. LDG, Van Stight Thans, Den Haag 1 en 2, Damlust en de Hofstad Dammers namen aan dit toernooi deel. Van het deelnemend viertal van LDG was Hans Kreder al in Den Haag, maar Hans Tangelder, Koos van Amerongen en Steven den Hollander moesten met een overvolle vertraagde NS trein van Leiden naar Den Haag reizen.

drukteNS

Drie spelers van LDG op weg naar Den Haag. Helaas zijn ze niet zichtbaar vanwege de drukte.

Bij aankomst in de speelzaal waren daarom al enkele minuten van hun bedenktijd verstreken. Hans Tangelder speelde tegen Friso Fennema (Damlust) en kwam snel onder zware druk te staan, maar hield wel een gecompliceerde stelling op het bord. Friso Fennema kon Hans echter niet over de rand van de afgrond duwen, nam in tijdnood uiteindelijk een 4 om 2 naar dam, liet die weer voor 1 schijf afpakken en leed zo een heel verrassende nederlaag.

Vage notatie

Helaas is er geen reconstructie meer mogelijk van de partij van Hans.

Hans Kreder kwam tegen Gerrit van Mastright (Van Stight Thans) gewonnen te staan en wilde het afmaken door een winnende damzet te nemen. Helaas verwisselde hij bij de uitvoering van de damzet twee zetten en liep daardoor tegen een onverdiende nederlaag aan.

Steven den Hollander bleef op remise steken tegen Nizaam Muradin (De Hofstad Dammers).

Koos van Amerongen wist de sterke Berke Yiğittürk (Den Haag 1) te verslaan:

KoosBerke

Koos van Amerongen – Berke Yiğittürk 

Zwart is met solide doch maar wat saai spel prima uit de opening gekomen. Wit is er net met 25.37-31 achtergelopen. Zwart heeft meerdere opties. Na 25..17-22 greep wit zijn kans om de stand te compliceren:26.24-19! 4-10 (na 26..3-9 heeft wit de tijd om 27.41-37 in te lassen) 27.38-33 27-32* 28.35-30 en het is het niet duidelijk waar zwart het van moet hebben. Getuige het partijverloop Berke ook niet: 28..3-9 29.30-24 11-17 30.49-44 7-11 31.44-39 9-13? 32.33-29! en wit breekt op termijn door op rechts: 39-34-30-25 etc. (2-0)

Na de eerste ronde deelden Van Stight Thans, Den Haag, Den Haag 2 en LDG de eerste plaats met 5 punten, Damlust en De Hofstad Dammers deelden de laatste plaats met 2 punten.

In de tweede ronde speelde Steven den Hollander een snelle remise tegen Edwin de Jager (Van Stight Thans), hield Koos van Amerongen Erno Prosman (Damlust) knap op remise, en hield ook Hans Kreder Gerard de Groot (Den Haag 1) knap op remise.

Hans Tangelder speelde tegen Bas Baksoellah (Den Haag 2).

HansBasB

Hans Tangelder – Bas Baksoellah
Hans Tangelder nam hier een fraaie dam met 34-30 25×34 3.28-22 17×39 4.37-31 26×28 5.50-44 21×43 6.44×2 34-39 7.2×30. Helaas volgde 15-20 8.49×38 39-44 9.30-43 44-50 en Hans stond een schijf achter.

Hans bood remise aan met een schijf achterstand, omdat Bas een stuk minder bedenktijd had. Uiteraard weigerde hij dit te accepteren en werd de partij doorgespeeld, waarbij beiden spelers enkele zetten later elkaar er op moesten wijzen dat slaan verplicht is.

Uiteindelijk eindigde deze spectaculaire partij nog in remise, omdat Bas met een schijf meer vanwege zijn geringe resterende bedenktijd remise aanbod, hetgeen Hans accepteerde.

Met die vier remises stond na de tweede ronde LDG op de derde plaats met twee punten voorsprong op Damlust.

In de laatste ronde moest LDG de voorsprong op Damlust zien vast te houden.

Dat ging helaas mis omdat Hans Kreder het niet kon bolwerken tegen de sterke Erik Hoogendoorn (Damlust), Steven tegen Emre Hageman (Den Haag 1) remise speelde en Hans Tangelder blunderde tegen Harold Jagram (De Hofstad Dammers).

HaroldHans

Harold Jagram – Hans Tangelder

Na 7-11? haalde Harold Jagram verwoestend uit me de zesklapper 34-30 37-31!.

Wel behaalde Koos van Amerongen een mooie overwinning tegen Nico Leemberg (Den Haag 2).

Nadat onze partijen afgelopen waren, had Steven uitgerekend dat we altijd vierde zouden zijn. Daarom gingen we weg voordat alle partijen uit waren (dan zouden we nog rond middernacht terug zijn in Leiden). Helaas waren we de landelijke beker kwartfinale misgelopen.

Het slechte nieuws was inmiddels gedeeld via de LDG WhatsApp door Steven. Op de terugweg vertelde hij nog dat hij bij zijn studie nog een bevoegdheid had gehaald voor wiskunde docent. We twijfelden dan ook niet aan de berekening van Steven van de eindstand.

Echter even na middernacht verschenen de volgende berichten op de LDG WhatsApp:

Steven:

BekerZHDB

Steven: “Volgens mij heb ik een optelfout gemaakt”

Steven: “Geen idee of Damlust door is, of wij”

Na navraag bij de competitieleider bleek LDG toch noch derde te zijn vanwege de beste score op het eerste bord (Koos van Amerongen voor LDG 5 punten, terwijl Erno Prosman voor Damlust op 4 punten bleef steken, Koos won de eerste ronde van Berke Yiğittürk, maar Erno kwam in de laatste ronde niet verder dan remise tegen Berke).

De beker avonturen van LDG kriigen daarom een landelijk vervolg in de kwartfinale van de landelijke beker op 18 mei.

Goede start Casper Remeijer op NK

Met 5 remises en helaas een gemiste kans op een overwinning is Casper Remeijer het NK goed begonnen.

Onderstaande grafieken laten voor de gespeelde partijen van Casper de waardering van de stelling door twee computer programma’s zien. Op de X-as staat het aantal gespeelde zetten, op de Y-as de waardering van de stelling. Boven nul betekent voordeel voor wit en onder nul voordeel voor zwart. Waarde 1.0 komt ongeveer overeen met 1 schijf voordeel.

CasperRonde1

Computer waardering van de partij Casper Remeijer – Wouter Sipma, 5-4-2019

CasperRonde2

Computer waardering van de partij Anton van Berkel – Casper Remeijer, 6-4-2019

CasperRonde3

Computer waardering van de partij Casper Remeijer – Rob Geurtsen, 6-4-2019

CasperRonde4

Computer waardering van de partij Casper Remeijer – Ron Heusdens, 7-4-2019

CasperRonde1

Computer waardering van de partij Hein Meijer – Casper Remeijer, 8-4-2019

De computer grafieken laten zien dat Casper nooit in de moeilijkheden is geweest in de eerste vijf partijen, maar wel een duidelijke winstkans heeft gemist in zijn partij tegen Rob Geurtsen.

NK D1

Casper Remeijer – Rob Geurtsen, stand na 42. 31-27.

Op dit moment komt zwart na 20-24? gewonnen te staan. Aangewezen was 7-11, 28-22, 11-16. 32-28, 6-11 om de schade beperkt te houden. De partij ging verder met 29×20, 15×24, 34-29, 7-11, 29×20, 25×14.

NK D2

Casper Remeijer – Rob Geurtsen, stand na 45. 25×14.

Na het gespeelde 37-31? 26×37, 32×41 slaagde wit er niet meer in om schijf 30 te winnen of beslissend voordeel te halen. Dat was wel gelukt na 28-22! Op 14-20 volgt dan 40-34, 20-25, 34-29, 11-16, 44-40, 35×44, 39×50, 30-35, 29-24, 18-23, 33-28, 26-31, 28×17, 31×33, 50-44, enz.

We wachten met spanning af of Casper in de resterende zes rondes, die van dinsdag 9 april tot en met 13 april gespeeld
worden, nog weet toe te slaan, of tegen een nederlaag aanloopt.